Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Amarantherorden i Malmö

Högtidssammankonst med ordenskapitel i Knutssalen. Foto Unni Trolle

Högtidssammankonst med ordenskapitel i Knutssalen. Foto Unni Trolle

Malmö har två högtidliga sällskapsföreningar, det urgamla St Knutsgillet och Stora Amarantherorden, som båda har sina fester i Rådhusets Knutssal.
 
Den ursprungliga Amarantherorden stiftades av drottning Christina 1653 men upphörde följande år i och med hennes abdikation från den svenska tronen. Den återupplivades först i mitten av 1700-talet och förutom i Stockholm finns idag systerordnar i Göteborg, Malmö, Karlskrona och Helsingfors.
 
Stora Amarantherorden i Malmö stiftades 1811 på initiativ av Stockholms generalstormästare greve Jacob Pontusson de la Gardie, Löberöd. På den tiden ägde eller hyrde många adelsfamiljer hus eller gårdar i Malmö och vintertid flyttade man gärna in till staden och roade sig på olika baler, till exempel i det urgamla Knutsgillet. Och medan Knutsgillet var nära knutet till Malmö stads styrande och borgare, kom Amarantherorden mer att representera Skåne och dess adelsfamiljer.

Ordensemblemet. Foto Unni Trolle

Ordensemblemet. Foto Unni Trolle

Syftet med föreningen har enligt Orden varit att under högtidliga former knyta samman folk från stad och landsbygd och minska avståndet mellan olika grupper i samhället.
 
"Vänskap, uppriktighet och förtroende" är honnörsord och en högtidssammankomst ordnas vartannat år efter nyår i Malmö Rådhus. Intagningsceremonierna och det så kallade Ordenskapitlet sker efter gamla traditioner och ordens ledare, Stormästaren, dubbar recipienterna till Amaranthersyskon, varvid en orden utdelas. Emblemet i denna orden, som finns i sex olika grader, är två mot varandra instuckna A. Uppgradering sker efter att man har varit medlem ett visst antal år. Ordenskapitlet avslutas med konungens skål och polonäs och därefter middag och dans.
 
På hösten samlas medlemmarna till "höstsammankomst" med föredrag, musikinslag, utdelning av musikstipendier och lunch.
 
Sällskapet har ungefär 400 medlemmar från Malmö och Skåne och ansökan om medlemskap kräver referens från någon av ordens medlemmar.
 
2011-11-16    / Birgit Bender , stadsarkivarie i Malmö 1984-2001

Litteratur
 
Amaranten dansar. En bildkavalkad 1952-1966. 1966.
Stora Amaranther Ordens Skånska Loge 1811-2011. 2010.
Stora Amaranter-ordens öfningssamhälle i Malmö 1811-1911. Minnesskrift till 100-års jubileet. 1911.

Länkar
 
www.amarantherorden-malmo.se

Senast ändrad: 2016-04-04 14:26