Kulturarv Malmö A-Ö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Andreaskyrkan

Andreaskyrkan

Järnvägsstation har somliga kallat den. Det är en inte helt oäven beskrivning, men den är ändå inte särskilt rättvisande. När man väl har vant sig vid den avskalade enkelheten vilar ögat gärna mot fresken längst bak i kyrkan eller höjer sig upp mot de färgade fönstren som låter ljuset silas och brytas mot interiörens räta vinklar. Det är högt i tak och — trots den skarpa modernismen — vördnadsbjudande och andaktsfullt. Det var också rymd som eftersträvades av arkitekterna. Att detta är ett kyrkorum och ingen järnvägsstation blir snart tydligt.

 S:t Andreas kyrka färdigställdes 1958 och invigdes året därpå. Arkitekter var Thorsten Roos och Bror Thornberg. Trots sin utpräglade modernism återknyter S:t Andreas kyrka till det fornkristna basiliska kyrkorummet, som bl a utmärktes av att det var rektangulärt och uppburet av kolonner.

 Mittpunkten i kyrkan utgörs av fresken, den högsta i landet. Den är gjord av Nils Aron Berge och skildrar händelser ur aposteln Andreas liv. Figuren med huvudet lutat i handen föreställer Judas.

 Till fönstren i sidokapellen, dopkapellet och Heliga korsets kapell anlitades konstnären Jan Brazda. För att uppnå rätt effekt har glaset färgats redan vid smältningen och sedan sammanfogats till en mosaik. Arkitekterna och konstnären samarbetade kring fönstrens utformning för att lyfta fram ljuset i rummet. Fönstren går även emot 50-talets rådande abstrakta ideal i konsten och är istället figurativa, vilket resonerar väl med Nils Aron Berges fresk.

Triumfkrucifixet ovanför kortrappan är skapat av malmöskulptören Thure Thörn. Kristus bär här en krona av guld som ett tecken på att han är uppstånden.

 Murar, de tolv pelarna  och klocktorn är gjutna i betong. Fasadens murar är även dessa gjutna i betong och sedan klädda med marmorliknande kalksten. Kyrkan är sedan flera år K-märkt.            

 2010-01-05 / Frederick Beal, Stadsbiblioteket

Litteratur

Aggedal, Jan-Olof, S:t Andreas Kyrka 40 år. Artikel i Slottsstadens församlingsblad 1999: 2
Engström, Börje, Arkitekten och kyrkan. Rundvandring med Bror Thornberg i S:t Andreas i maj1999 . Artikel i Slottsstadens församlingsblad 1999: 2
Nilson, Torkil, S:t Andreas kyrka 50 år. Artikel i Slottsstadens församlingsblad 2009:3
Nivenius Olle, Det himmelska brödets kyrka. Artikel i förf:s En i raden 1993
Slottsstaden och S:t Andreas. Från en malmöförsamlings första halvsekel [redaktionskommitté: Börje Engström, Maud Lundh, Gun Svensson]. 1998
Guide till Malmös arkitektur [red.: Tyke Tykesson m. fl. ]. 2001

Senast ändrad: 2016-04-04 14:32