Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Beijerska huset

Beijerska huset

Beijerska huset är uppfört 1872-73 och ligger på ett representativt läge utmed Norra Vallgatan, som på den tiden var Malmös fina fasad mot Öresund. Ursprungligen inrymde huset bostäder i de två övre våningarna och butiker på bottenvåningen. Sedan 1917 är byggnaden kontor för G & L Beijer. 1993 blev byggnaden förklarad som byggnadsminne.
 
Beijerska huset är ritat av arkitekten Helgo Zetterwall, som under senare delen av 1800-talet var en av landets ledande arkitekter. Zetterwall använde sig av historiska stilarter som han ofta tolkade på ett personligt sätt. Beijerska huset är inspirerat av senrenässansens franska slottsarkitektur, vilket avspeglar sig i de högresta taken och den symmetriska, ljusputsade fasaden. På baksidan är huset sammanbyggt med det Rosenvingehuset, en byggnad från 1500-talet med fasad mot Västergatan
 
2012-11-08  /  Mimmi Tegnér, Malmö museer

Litteratur
 
Byggnadsminnen. Malmöhus län. 1995.
Romberg, Thomas, Malmös byggnadsminnen (Elbogen 1995 s. 171-196.).
Rosenvingeska huset och Beijerska huset. Underlag för byggnadsminnesförklaring. 1993.
Sandström, Hans, Johansson, Anders och Tollbom, Arne, Villor och boställen av Helgo Zettervall. 1994.

Senast ändrad: 2016-04-04 14:55