Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Ingmar Bergman och Malmö stadsteater

På Malmö stadsteater 1958

På Malmö stadsteater 1958

Hösten 1944 invigdes Malmö stadsteater.  1952 rekryterades Ingmar Bergman, som tidigare hade varit verksam i bland annat  Helsingborg,  till Malmö som regissör och konstnärlig ledare av dåvarande teaterchefen Lars Levi Laestadius.
 
Kulturklimatet i Skåne var vid tiden för Bergmans entré  mycket sparsmakat. Här fanns få teatrar och repertoaren präglades av efterkrigstidens isolering. Men efter fredsslutet 1945 kom en våg av intressant dramatik in utifrån. Nu började man uppföra verk av betydande dramatiker som Jean Paul Sartre, Arthur Miller, Maxwell Andersson, Jean Anouilh och Tennessee Williams.
 
Ingmar Bergman verkade i Malmö från 1952 till 1959. Detta är den längsta period som han var verksam vid någon teater. Han kunde som regissör prova och experimentera med teaterns alla uttrycksmedel. Han ansåg själv att detta var hans bästa tid vid teatern. Av stor betydelse var också att Ingmar Bergman här fick möjlighet att samla en ensemble av hög klass. Harriet Andersson, Bibi Andersson, Gunnel Lindblom, Ingrid Thulin, Naima Wifstrand, Max von Sydow, Gertrud Fridh och Gunnar Björnstrand ingick i ensemblen. De är alla välkända genom Bergmans filmer.
 
Ingmar Bergmans teatergärning har beskrivits av författaren och teaterkritikern Henrik Sjögren, som sedan 1952 upplevt de flesta av Bergmans uppsättningar, från tidiga studentföreställningar till de stora uppsättningarna på Dramaten. Här finns föreställningarna i Malmö väl dokumenterade och kommenterade. Malmö stadsteater var ingen ny bekantskap för Bergman, som gästregissör hade han kallats hit för Strindbergs Pelikanen på Intiman 1945. Sedan hade han regisserat två egna pjäser, Rakel och biografvaktmästaren 1946 och Mordet i Barjärna 1952.
 
Ingmar Bergman arbetade med uppsättningar omväxlande på "Stora Bu" — hans namn på teaterns stora scen och på Intimans mindre scen, som han kallade "Lilla pip". "Stora Bu" blev en särskild utmaning som lockade Bergman till nya grepp. Redan i Kronbruden fick publiken uppleva teaterns möjligheter, särskilt i slutscenen där ljuskäglorna förvandlade "det tomma scengolvet till en oändlig isyta, där en snöstorm fykte fram emot oss", som det heter i Ebbe Lindes recension i Dagens Nyheter. Per Erik Wahlund lyfter i sin recension i Svenska Dagbladet fram samma scen: "Och i den lugubra finalen är utrymmets möjligheter genialt tillvaratagna: enbart genom belysningar och avskärmningar framsuggereras här den dunkelt farofyllda ödsligheten hos en i kolmörker förtonande, tillfrusen havsvidd."
 
På "Lilla pip", kammarteatern, med dess unika kontakt mellan scen och salong, uppförde Ingmar Bergman en rad hyllade teaterpjäser i det mindre formatet.

2012-03-22  /  Nina Olsson, Malmö stadsbibliotek

Teaterföreställningar som uppfördes under Bergmans tid i Malmö:  
Pelikanen. 1945
Rakel och biografvaktmästaren. 1946
Mordet i Barjärna. 1952
Kronbruden. 1952
Sex roller söker en författare. 1953
Slottet. 1953
Spöksonaten. 1954
Glada änkan. 1954
Don Juan. 1955
Tehuset Augustimånen. 1955
Trämålning. 1955
Lea och Rakel. 1955
Bruden utan hemgift. 1956
Katt på hett plåttak. 1956
Erik XIV. 1956
Peer Gynt. 1957
Misantropen. 1957
Sagan. 1958
Ur-Faust. 1958
Värmlänningarna. 1958
 
Filmer som Bergman gjorde under tiden i Malmö:
Kvinnors väntan. 1952
Gycklarnas afton. 1953
En lektion i kärlek. 1954
Kvinnodröm. 1955
Sommarnattens leende. 1955
Det sjunde inseglet. 1957
Smultronstället. 1957
Nära Livet. 1958
Ansiktet. 1958

Litteratur
Bergman, Ingmar, Bergman om Bergman. 1970.
Bergman, Ingmar, Laterna magica. 1987.
Rosen, Maria von, Tre dagböcker. 2004.
Sjögren, Henrik, Bergman i Malmö 1952-58. En höjdpunkt i vår moderna teaterhistoria (Art. i Ingmar Bergman — film och teater i växelverkan. 1996.)  
Sjögren, Henrik, Ingmar Bergman på teatern. 1968.
Sjögren, Henrik, Konst & nöje. Malmö stadsteater 1944-1994. 1994.
Sjögren, Henrik,  Lek och raseri. 2002.
 
Länkar
Ingmar Bergman on the Malmö City Theatre

Senast ändrad: 2017-09-27 09:40