Kulturarv Malmö A-Ö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Centralposthuset är ett av Malmös byggnadsminnen. Foto Olga Schlyter

Centralposthuset

Centralposthuset i Malmö byggdes 1906 på uppdrag av Kungliga Generalpoststyrelsen. Arkitekt var Ferdinand Boberg, en av den tidens mest hyllade svenska arkitekter. Den samtida arkitekturkritiken ansåg att byggnaden var "En heder för svensk byggnadskonst" och Boberg själv ansåg att posthuset var ett av hans bästa arbeten.

Litteratur

Boberg, Ferdinand, Ferdinand Boberg. Arkitekten som allkonstnär. 1997.
Byggnadsminnen Malmöhus län. 1995.
Hellström, Hans, Postens byggnader genom tiderna. 1996.
Ranby, Henrik, Jugendepoken i Malmö. Arkitekter och byggnader 1896-1914. 1996.
Sörensen, Ulf, Ferdinand Boberg. Arkitekten som konstnär. 1992.

Senast ändrad: 2017-08-29 14:59