Kulturarv Malmö A-Ö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Centralstationen

Malmö Centralstation 1901. Ur Malmö Museers fotosamlingar

Malmö Centralstation 1901. Ur Malmö Museers fotosamlingar

Järnvägen mellan Malmö och Lund öppnades den 1 december 1856, men Malmö station stod klar först 1858. En pampig byggnad med tillhörande banhall i trä och tre spår.  Dessvärre förstördes stationsbyggnaden redan 1866 i en anlagd brand. Endast det västra tornet kunde räddas. Detta står alltjämt kvar och minner om Malmös äldsta järnvägsstation.
 
Ett nytt stationshus, ritat av arkitekten A. W. Edelsvärd, invigdes 1872. Otaliga ombyggningar till trots är det detta vi alltjämt ser framför oss när vi idag tänker på Malmö Centralstation. Den första ombyggnaden genomfördes 1891. En stor, välvd banhall i järn och glas skyddade fyra nya spår. Vinkelrätt mot den gamla byggnaden byggdes nu också ett trevåningshus i rött tegel. Det innehöll, då som nu, lokaler för administration.
 
År 1896 invigdes "den kungliga väntsalen", en lokal med få motsvarigheter i Sverige. Väntsalen — dessvärre inte öppen för allmänheten — har väggarna klädda med ekpanel som fått målade intarsiadekorationer utförda av Svante Thulin. Han har också gjort de praktfulla takmålningarna. Övriga dekorationer har troligen ritats av arkitekten Folke Zettervall; riks- och landskapsvapen, järnvägssymboler och ekblad med kvistar och ollon.
 
År 1924 stod ännu en stor ombyggnad klar. Folke Zettervall la på en våning och stationsbyggnaden mot Skeppsbron fick sitt nuvarande utseende. Från entrébyggnaden kommer man ut i centralhallen som ledde vidare till banhallen med sju spår — banhallen är unik i Sverige med bågformade takbjälkar i trä. Klocktornet höjdes.
 
Först femtio år senare, eller närmare bestämt 1976 genomfördes nästa ombyggnad, en modernisering som emellertid endast berörde byggnaderna interiört. År 1994 var det dags igen, denna gång byggdes centralhallen om, förvandlades till en tilltalande publik lokal, ett rum att vistas i.
 
Vi är nu framme vid dagens datum. Malmö Centralstation har just genomgått en omfattande ombyggnad föranledd av Citytunneln. Arbetet påbörjades 2005 och stod klart i december  2010. En ny underjordisk stationsdel har byggts, förbunden med den gamla genom en glashall. Den senare har byggts in mellan banhallen och stationshuset, i öppningen som en gång gjordes för ånglokens rökutsläpp. Från att ha varit en slutstation är Malmö C nu, i förbindelse med Öresundsbron,  en järnvägsstation också för genomgående trafik.

2011-04-26  / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur

Eliasson, Magnus, Malmö central. Symbol, nod och landmärke. 2008
Linde, Mats, Järnvägsstationer i Skåne. 1975.
Linde Bjur, Gunilla, Stationshus. Järnvägsarkitektur i Sverige. 2010.
Lund, Carola, Lokalstationen, Malmö C. Antikvarisk konsekvensutredning inför planerad ombyggnad. 2006
Lund, Carola Jörmyr, Malmö centralstation. En byggnad som historiskt källmaterial. 200?
Längs spåret. 3. Stockholm - Malmö, 1992
Malmö centralstation. Dess historiska utveckling och ombyggnad under åren 1913-1933. 1934
Malmö centralstation 1924-1994. (Artikel i ÖSJ-bladet 1994:2, s. 65-69.)
Malmö centralstation. (Utgiven i samband med återinvigningen den 11 februari 1994.)
Wihrén, Jan-Anders, Från linjer och trafikplatser — del 5. Malmö C. (Artikel i Skånska järnvägar 2002:3, s. 11-15.)

Artiklar

 Andersson, Martin, Tågen kommer och går – järnvägsrestaurangen består. (SDS) 2017 

Senast ändrad: 2017-08-29 13:51