Kulturarv Malmö A-Ö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Axel Cronquist 1873-1968

Grosshandlaren Sven Ingstads vagn, tecknad av Axel Cronquist

Grosshandlaren Sven Ingstads vagn, tecknad av Axel Cronquist

Axel Cronquist är en försummad kulturperson i Malmös historia. Född i Malmö 1873, verkade han som civilingenjör i Eslöv och Stockholm men återvände till hemstaden och var vid sin bortgång 1968 bosatt på Grynbodgatan. Hans grav är inte långt därifrån, på Gamla begravningsplatsen, invid Stora Nygatan.
 
Under 1920- och 1930-talen reste Axel Cronquist runt i Skåne och studerade såväl väghållning som de fordon som behövde bättre vägar. Han besökte gods och herrgårdar och blev allt mer intresserad av den kultur som ligger i vagnmakeri och "vehikulogi", som kunskapen om fordon kallas. Under sin tid i Stockholm studerade han kröningar och hovfester, då de praktfullaste ekipagen visades upp. I Skåne intervjuade han grevar, bönder och kuskar, fotograferade och tecknade och fick för sitt arbete Nordiska Museets Hazelius-medalj. "Utan gensägelse den främste kännaren i vårt land av ekipagens värld", skrev museets dåvarande chef i ett förord till Cronquists bok "Ekipage" från 1952.

"Ekipage"

Axel Cronquist byggde upp en representativ samling vagnar, vilken han strax före sin bortgång donerade till Malmö stad med åtföljande medel till vård av föremål "av vehikulärt intresse". Samlingen är för närvarande magasinerad, men upplivningsförsök pågår. För vagnkännare i Sverige och utomlands — inte minst i Danmark — intar Axel Cronquist och hans bok en position som klassiker och vagnsamlingen i Malmö anses för en av de förnämsta i Skandinavien.

2009-06-05 /Per Ragnarsson, Oxie Härads Hembygdsförening

Litteratur
 
Cronquist, Axel, Ekipage. 1952.
Cronquist, Axel., Hjulångare och propellerfartyg i Malmö hamn under förra århundradet. (Särtryck ur: Malmö fornminnesförenings årsskrift 1948.)

Senast ändrad: 2016-04-04 15:52