Kulturarv Malmö A-Ö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Djäknegatshusen

Djäknegatan 3

Djäknegatan 3

Djäknegatshusen består av sju olika byggnader, anlagda på smala tomter som i praktiken styrt husens storlek och proportioner. Tomtindelningen är äldre än 1400-talets mitt. I Djäknegatan 7 ingår rester av ett medeltida hus. Fasaderna har fått sitt huvudsakliga utseende under 1800-talets andra hälft.

 
Malmös förste stadsarkitekt, William Klein, byggde 1863 samman två mindre hus till nr 9, vilken gavs en klassiskt inspirerad dräkt.

Djäknegatan 5

Djäknegatan 5

Byggnaderna är typiska för den småskaliga bebyggelsen som präglade Malmös innerstad under äldre tider men visar också, med nr 17 från 1898, på den större byggnadsskalan i slutet av 1800-talet. Husen var rivningshotade men köptes av Malmö stad och blev byggnadsminne 1997.

 
2012-11-09    /  Mimmi Tegnér, Malmö Museer

Litteratur
 
Hansson, Cecilia, Byggnadsminnen i Malmö (Planering i Malmö 2000:1 s. 5.)
Klein, William, Om smak i arkitektoniskt och industrielt afseende. 1861.
Romberg, Thomas, Malmös byggnadsminnen (Elbogen 1995 s. 171-196.).

Senast ändrad: 2017-09-06 09:43