Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Sir Arthur Conan Doyle i Malmö

Conan Doyle 1930

Conan Doyle 1930

Sherlock Holmes får sägas vara en av världens mest kända fiktiva personer. Inte lika känd men ändå välkänd är Holmes upphovsman, den brittiske läkaren och författaren Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930). Skrivandet var ursprungligen avsett som en bisyssla men skulle bli Doyles främsta försörjningskälla. År 1887 publicerades A Study in Scarlet (på svenska En studie i rött), där Londondetektiven Sherlock Holmes på Baker Street framträder för första gången. Detektiven blev snabbt mycket populär — ja, så populär att när Conan Doyle i ett försök att befria sig från sin huvudperson lät honom dö tvingades han några år senare att återuppliva honom. Sammanlagt skrev Doyle femtiosex noveller och fyra romaner om Sherlock Holmes och hans vapendragare doktor Watson.
 
Conan Doyle blev på äldre dagar spiritist och for i oktober 1929 på turné till Skandinavien för att sprida sitt ockulta budskap. Belagt är att han besökte Köpenhamn och Stockholm. Men var han i Malmö? Osäkra källor påstår så. Hitbjuden av Teosofiska Samfundets Malmö-loge ska Conan Doyle ha hållit ett välbesökt föredrag i Realskolans, nuvarande Petriskolans aula för att därefter delta i en eftersits — låt oss tänka oss den som en seans — i Samfundets samlingslokal i hörnet Slottsgatan-Stora Nygatan.

2011-07-07  /  Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Booth, Martin, The doctor, the detective and Arthur Conan Doyle. 1997.
Boström, Mattias, När Conan Doyle besökte Malmö (Sherlock Holmes i Skåne, s. 29-24. 1995.)
Coren, Michael, Conan Doyle. 1995.
Stashower, Daniel, Teller of tales. The life of Arthur Conan Doyle. 2000.
    
Se även
 
Jan Sigurd, Conan Doyle och den ödesdigra skånevisiten (word, 36.5 kB).

Senast ändrad: 2016-04-04 16:07