Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Erik av Pommern 1382-1459

Erik av Pommern

Erik av Pommern var endast 15 år gammal när han blev kung över den nordiska unionen Danmark, Norge och Sverige år 1397. Han skulle få stor betydelse för Malmö. Han lät bygga stadens första kastell, en stadsmur och han gav staden dess stadsvapen. Han skänkte Malmö dess donationsjordar.
 
Erik av Pommern hade stora planer för Öresund. Genom att förstärka Helsingborg och Helsingör kunde han ta upp tull på fartyg som passerade. Öresundstullen blev mycket inkomstbringande och bestod ända till mitten av 1800-talet. Erik av Pommern grundade också Landskrona. Han rustade upp och gjorde Köpenhamn till huvudstad år 1417. I Helsingör lät han bygga en befäst borg, Krogen, som låg där Kronborgs slott ligger idag. Under hela sin regeringstid verkade Erik av Pommern för att begränsa den tyska Hansans makt. Detta ledde till stridigheter med Hansan som hade ekonomiska intressen i Östersjöområdet.
 
År 1434 köpte Erik av Pommern flera tomter i Malmö. Avsikten var att bygga ett kastell, en befäst gård, vilket uppfördes i stadens västligaste del, i ett hörn av stadsmuren. Här fanns också Västerport, en viktig infart till Malmö. Kastellet byggdes enligt den tidens moderna befästningsteknik. De vita kritstrecksränderna i Malmöhus fasad är spår efter Erik av Pommerns kastell. Hit flyttades senare det danska myntverket från Lund.
 
I Malmö lät Erik av Pommern också anlägga en ny, drygt femtonhundra meter lång och fem meter hög strandmur framför staden. I muren byggdes portar och genom portarna kunde handeln från havet skötas och kontrolleras. Alla personer som ägde mark och alla institutioner i staden uppmanades att bidra till arbetet med det stora bygget av muren.
 
År 1437 gav Erik av Pommern Malmö dess stadsvapen. Motivet med det röda griphuvudet i ett vitt fält tog kungen från sitt eget släktvapen. Vapenbrevet förvaras på Stadsarkivet.
  
2010-11-05  /  Mimmi Tegnér, Malmö museer

Litteratur
 
Broberg, Peter, Skånepågen som inte blev "Ja-herre" (Särlingar i Skåne, s. 20-26.) 1996.
Larsson, Lars-Olof, Kung över Nordens riken (Svenska kungar och mäktiga män, s. 25-34.) 2001.
Tomner, Lennart, Malmö stads historia före 1500 (Malmö stads historia 1, s. 171-252.) 1971.

Senast ändrad: 2016-04-20 14:50