Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Flensburgska gården

Flensburgska gården

Foto Jenny Thornell, Malmö Museer

Fastigheten som idag kallas Flensburgska gården består av flera byggnader, där tegelhuset utmed Södergatan uppfördes i slutet av 1500-talet. Huset tillhör Malmös äldre byggnadsbestånd och är sannolikt en förminskad kopia av det samtida skånska slottet Svenstorp.
 
Flensburgska gården har genom tiderna haft flera ägare och genomgått stora förändringar. På 1930-talet återfick huset mycket av sin ursprungliga karaktär genom en renovering initierad av dåvarande ägaren Eva Flensburg, som också donerade gården till Malmö stad.
 
Gården blev Malmös första kommunala byggnadsminne 1968, och fick därmed det starkaste skydd en byggnad kan få. Idag förvaltas fastigheten av Malmö Museer genom stiftelsen Flensburgska huset och är kansli för Malmö kulturförvaltning. På bottenvåningen finns affärslokaler — precis som för 400 år sedan.

2009-09-24 / Kerstin Börjesson, Malmö Museer
  

Litteratur

Bager, Einar, Gamla gårdar i Malmö. 2, Flensburgska gården. 1937.
Börjesson, Kerstin, Flensburgska gården. 2007.
Dahlström, Hanna, Flensburgska huset. Kv. Oscar 25 & 26 inom fornlämning 20. Malmö stad, Skåne län, arkeologisk förundersökning. 2006.

Senast ändrad: 2017-08-29 14:35