Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Företag

Från att ha varit ett betydande handelscentrum och det danska rikets andra största stad blev Malmö efter Roskildefreden 1658 en perifer och förhållandevis liten stad i Sverige. Befolkningen minskade från cirka niotusen invånare vid slutet av 1500-talet till endast drygt tusen halvannat århundrade senare. Uppsvinget skedde först i och med hamnens utbyggnad vid sekelskiftet 1800 och sedan med industrialiseringen under 1800- och början av 1900-talet. Malmö blev nu en betydande industri- och arbetarstad, präglad av sina stora företag.

Särskilda företag

Addo
Allhem
Fougstedts
Frans Elmqvists handskfabrik
Hermods
Kockums
Lengertz' antikvariat
MAB & MYA
Manufakturaktiebolaget
Mazetti
Moresco
MMT
Strumpfabriken
Tripasin
Yllefabriken

Litteratur

Lundin, Johan A, Malmö industristaden. Addo, Cementa, Ljungmans, Kockums. 2007. (länk till uppsatsen i fulltext)
Malmö-boken. Historik, sjöfart, industri, handel m.m. 1946.
Näringslivet i Malmö. Fakta och illustrationer. 1984.
Smitt, Rikard, Malmöföretagen — förr och nu. 2007.
Sveriges handel och industri i ord och bild. Malmö. 1903.
Sveriges näringsliv. Malmö. 1923.
Wendel, B., Beskrivning över Malmö med omnejd. 1937.

Hemsida

Malmobusiness

Senast ändrad: 2016-04-04 16:33