Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser, personer etc. som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Frans Elmqvists handskfabrik

Skomakaregatan 10. Handskmakare i arbete. Mannen i hatt är troligtvis Frans Elmqvist

Mannen i hatt är troligtvis Frans Elmqvist. Foto: Malmö Museer

Frans Julius Alexander Elmqvist (1877-1946) kom ursprungligen från Lund och var näst yngst av tolv syskon. Några av bröderna blev bleckslagare liksom fadern men det var inom beklädnadsindustrin som den unge Frans ville arbeta. En nära vän till familjen var handskmakare Möller i Lund och det är troligt att Frans tillbringade sin lärlingstid och de första åren som gesäll hos honom innan han 1896 gav sig ut i Europa för att vidareutbilda sig. Då arbetade Frans i Köpenhamn för C. A Martens & Söner och följande år för A. C Fischer Handschuh-Fabrik i Magdeburg, en stad som var ledande inom läderindustrin. Men han skulle resa betydligt längre än så. Under 1800-talets slut och 1900-talets början var influenserna från USA påtagliga inom handel och industri och i september 1898 reste Frans till Gloversville, en liten stad strax utanför New York. "Handskmakarnas stad" grundades på 1760-talet och var en betydande ort för handsktillverkningen i USA. Här arbetade han som handskmakare för Jacob Adler & Co i drygt ett år innan återresan till Sverige.

Frans Elmqvist flyttade till Malmö i augusti 1900 och startade sin fabriks- och affärsrörelse samma år. De första åren var fabriken inrymd i en hyreslägenhet på Skomakaregatan 10 och butiken fanns tvärs över gatan på nummer 5. Fabriken fick byta lokaler några gånger under de följande åren och kom till Södergatan 9 och Flensburgska gården först 1914. När verksamheten gick som bäst hade Frans Elmqvist fyra till fem handskmakare anställda och drygt tjugo hemsömmerskor var sysselsatta med att sy ihop olika handskdelar.     

Butiken på Skomakaregatan 5

Butiken på Skomakaregatan 5

Malmös textil- och beklädnads-industri har gamla anor. Vid sekelskiftet 1900 fanns det fortfarande, vid sidan om de stora etablerade textilindustrierna, mindre familjeföretag som var specialiserade på ett fåtal produkter. Ett av dessa var Frans Elmqvists handskfabrik som grundades år 1900 och som fram till 1999 hade sin fabriks- och affärsrörelse i Flensburgska gården på hörnet vid Södergatan och Skomakaregatan. Byggnaden uppfördes 1595 av rådmannen Helmicke Ottersen. Fastigheten testamenterades av Eva Flensburg till Malmö museer 1955 och är kulturminnesmärkt.

1909 blev Frans Elmqvists handskfabrik Kunglig Hovleverantör vilket gav mer tyngd och prestige åt verksamheten. På den Baltiska utställningen 1914 visades Handskmakeriets handskar och vantar i en monter i industrihallen. Damhandskar med broderier och glaspärlor av god kvalité var eftertraktade artiklar. Skinnen kom från Malmö Handsk- och Glacéläderfabrik som hade garveri och färgeri i Kävlinge. Det fanns även spetsvantar i sortimentet och dessa var sannolikt importerade för i Handskmakeriets räkenskapsbok finns flera utländska företag representerade vilka levererade sytråd och knappar samt även en del handskar som, liksom vantarna, såldes i butiken.
 
Under krigsåren 1939-1945 rådde det i det närmaste importstopp och de goda tiderna för den inhemska handskproduktionen fortsatte under 1950-talet. Vid Frans Elmqvists bortgång 1946 tog dottern Ellen Malmström över företaget. Dottersonen Gunnar utbildade sig till handskmakare och tog så småningom över det företag hans morfar en gång grundat. På 1960-talet ökade konkurrensen från varuhusen som hade billiga importerade handskar och större delen av Handskmakeriets fabriksproduktion lades ned. Verksamheten omfattade nu endast butiksförsäljning och en begränsad tillverkning av vita handskar som exporterades till Danmark och Norge.

Efter hundra år som ett av Malmös ledande handskmakerier upphörde verksamheten 1999. Malmö museer har tagit tillvara en del handskar och vantar av äldre modell, diverse verktyg, material och symaskiner samt den för de något äldre malmöborna välkända skylten i form av en guldfärgad handske som hängde ovanför butiksporten på Södergatan 9.
 
2010-04-23 / Eva Johansson, Malmö museer.

Litteratur

Någon tryckt litteratur om Frans Elmqvists handskfabrik finns inte. Däremot kan vi hänvisa till Malmö museers arkiv/samlingar:

MHM 12574 Insamlings- och dokumentationsprojekt Frans Elmqvists handskfabrik. Innehåller: intervjuer, fotodokumentation, insamling av äldre material — verktyg, handskar, räkenskaper med mera. Dokumentationen är sammanställd av Eva Johansson — Frans Elmqvists handskfabrik: historien om ett hantverk och en handskfabrik, Dokumentationsenhetens Rapport 2000:3 (Malmö Museer).

Senast ändrad: 2018-07-31 12:57