Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser, personet etc. som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Fridhemsborg

Frihemsborg

Fridhemsborg på 1920-talet

Den har haft flera namn i folkmun; Engeströmska villan efter konsuln och konsulinnan Engeström som lät bygga huset 1916, Sockerburken eftersom konsuln var chef för Malmö sockerfabrik och slutligen Gubbahuset efter de fyra figurer i porfyr som en gång prydde taket — representerande de fem sinnena, påstod elaka tungor bara för att strax tillägga att Smaken saknades. I själva verket representerade figurerna Vetenskapen, Konsten, Handeln och Industrin och karaktäriserade därvid snarare husets senare ägare, Einar Hansen. Men villan hette egentligen Fridhemsborg.
 
Fridhemsborg var ursprungligen en byggnad om cirka 1200 kvadratmeter fördelade på 40 rum. En makalös villa i två våningar — utifrån sett närmast ett tempel med snusbruna kolonner — ritad av en tysk arkitekt i tidens tyska stil, så främmande för samtida svensk arkitektur. Byggnaden ligger likt en praktfull solitär i sin trädgård, eller snarare park, på Limhamnsvägen med utsikt över Öresund.

Fridhemsborg

Salongen

Fridhemsborg stannade i familjen Engeströms ägo till 1955, då huset såldes till förläggaren och redaren Einar Hansen. Ursprungligen tänkte sig Hansen ett sjöfartsmuseum i byggnaden, men de planerna realiserades aldrig. Istället hyrde Malmö musikkonservatorium lokalerna mellan åren 1959 och 1982. Därefter och till 2007 ägdes Fridhemsborg av en stiftelse och disponerades av Institutionen för bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet, vars professur instiftats med medel donerade av Einar Hansen. Fridhemsborg hyste också Hansens förnämliga privatbibliotek.
 
1992 fick Fridhemsborg en modernistisk tillbyggnad som upptar en stor del av trädgården.
 
2007 såldes Fridhemsborg åter och ägs sedan dess av företaget Fridhemsborg Kontor & Konferens.

2009-02-15 /Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Gentili, Bo, Fridhemsborg — centrum för bok- och biblioteksforskning i Malmö. (Biblioteksbladet. 1996:5, s. 142-143.)
Reuterswärd, Anna, Fridhemsborg. Palatset i villastaden. 2001.

Senast ändrad: 2016-04-04 16:29