Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Gustaf Fröding 1860-1911

Av flera framstående skalder som besökt Malmö måste man nog räkna Gustaf Fröding som den främste. Det brukar sägas om Fröding att om han hade skrivit på ett större språk än svenskan skulle han ha tillhört världslitteraturen.

Fröding

Gustaf Fröding 1880

Nu var Gustaf Frödings vistelse i Malmö sommaren 1890 en inte alldeles lycklig tilldragelse i hans liv. Efter att ha tillbringat nästan ett år på nervkuranstalt i Görlitz i Tyskland, vilket hade förbättrat hans hälsotillstånd avsevärt och dessutom stimulerat hans litterära produktion — från Görlitz skickade han sin debutdiktsamling Gitarr och dragharmonika till Bonniers förlag i Stockholm — mötte han sin syster Cecilia i Dresden för att de tillsammans skulle anträda hemresan till Sverige. Dessvärre drabbades skalden åter av oro och depression och försvann spårlöst. Så småningom strandade han i Malmö utan pengar och i ett eländigt tillstånd.
 
Släktingar ingrep och Gustaf Fröding lades in på Allmänna sjukhuset som då låg på Slottsgatan alldeles vid Kungsparken. Här stannade han från den 26 juli till den 3 september och tillbringade också sin trettionde födelsedag i Malmö. Sjukhusvistelsen hade god inverkan, men han var ännu inte mogen för livet bland människor. Från Malmö reste han sedan till sanatoriet Suttestad nära Lillehammer i Norge.
 
Huruvida Gustaf Fröding från sitt sjukhusfönster i Malmö hade utsikt över den nyanlagda Kungsparken vet man inte, men man får tänka sig att han vandrade omkring innanför de murar som då omgav den och njöt av dess högsommargrönska. Åtminstone skrev han i Malmö en lång och märklig dikt i 48 strofer vid namn Parken (pdf, 27.8 kB). Han skickade den till Svenska Akademien som hade utlyst en litterär pristävling. Att dikten kanske inte var något mästerverk insåg skalden väl, men han tänkte sig att Akademien skulle imponeras av dess längd. Något pris fick han emellertid inte, däremot ett hedersomnämnande.
 
Dikten Parken publicerades aldrig i Gustaf Frödings livstid. Den stod att läsa första gången i marsnumret av Bonniers månadstidning 1911. Nu orsakade den emellertid en litterär strid. Frågan gällde huruvida de skuldkänslor som dikten uttrycker är diktarens egna eller en romantisk konstruktion i Walter Scotts anda. Hur det står till med den saken är svårt att säga och kanske inte heller en livsviktig fråga för forskningen. Dock kan man väl anta att naturlyriken är inspirerad av Kungsparken i Malmö och med lite god vilja kan man tänka sig att det är Malmöhus slott som skymtar i några av stroferna.

2008-08-12 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Olsson, Henry, Parken (Samlaren. Ny följd. Årg. 16, 1935, s. 200-205.)

Senast ändrad: 2016-04-04 16:31