Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Hjalmar Gullberg 1898-1961

Hjalmar Gullberg, målning Agda Holst

Hjalmar Gullberg, målning Agda Holst

Hjalmar Gullberg föddes den 30 maj 1898 i Malmö. Han växte upp som fosterbarn hos diverse-arbetaren Bengt Gullberg och hans hustru Elsa på Södra Förstadsgatan. Unge Hjalmars dominerande intresse var musiken. Han spelade fiol samt  tonsatte lyrik av svenska och tyska diktare. 1917 blev han student vid Malmö latinskola och inledde sina studier vid Lunds universitet. Här läste han klassiska språk och litteratur-historia. Plötsligt blev han poet: "Sensommaren 1919, vid 21 års ålder, började jag utan föregående varning skriva vers." Han skrev lundensiska spexverser och utvecklade den gullbergska stilen i vilken han blandade högt och lågt, andligt och materiellt.

1927 kom den första diktsamlingen, I en främmande stad. Här slår Hjalmar Gullberg an den ton av främlingskap, dödslängtan och melankoli, som ljuder i hela hans diktning. Olle Holmberg, som författat en varmhjärtad levnadsteckning över vännen Hjalmar, påpekar att Gullberg hörde till de tjugotalsförfattare som hade religiösa erfarenheter att hänvisa till utan att binda sig vid någon konfession.

Den inåtvände, lärde diktaren blev på 1930-talet en folkkär skald. När gymnasister och studenter möttes, läste de med bultande hjärtan Kärlek i tjugonde seklet. I den tidigare erotiska lyriken utspelades de korta mötena mellan man och kvinna vid Medelhavets eller Östersjöns stränder. De sena kärleksdikterna inramas av den idylliska insjönaturen vid Bökeberg. Carl Fehrman: "Inte förlusten och saknaden utan närheten och tilliten ger denna sena kärlekspoesi dess karaktär."

Hjalmar Gullberg tog mycket bestämt avstånd från Hitler och hans anhang. Han gjorde det som radioteaterchef, utnämnd 1936, och i beredskapsboken från 1942 Fem kornbröd och två fiskar. I tio år teg Gullberg som poet. Så kom 1952 Dödsmask och lustgård. Här använder diktaren ett nytt och direktare språk när han talar om den oändligt avlägsne guden, som blivit den maktlöse guden. Den svårt sjuke Hjalmar Gullberg tog avsked av livet i de storslaget enkla dikterna i Ögon, läppar, utgiven hösten 1959. Den 19 juli 1961 vandrade han från det vita huset i Bökeberg ner till sjön Yddingen. Han kom inte tillbaka.

2008-05-21  /  Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Böcker av Hjalmar Gullberg
I en främmande stad. Dikter.1927.
Sonat. Dikter. 1929.
Andliga övningar. Dikter. 1932.
Kärlek i tjugonde seklet. Dikter. 1933.
Ensamstående bildad herre. Tragikomisk vers. 1935.
Att övervinna världen. Dikter. 1937.
Dödsmask och lustgård. Dikter. 1952.
Terziner i okonstens tid. Dikter. 1958.
Ögon, läppar. Dikter. 1959.
En anständig och ömklig comoedia. Skådespel i tre akter av Hjalmar Gullberg och Olle Holmberg. 1984.
Resedagbok i Grekland. 1993.
100 dikter. Ett urval ur sex versböcker. 1939.
Samlade dikter. 1948-1963
50 dikter. Ett urval ur tre versböcker. 1961.
Kärleksdikter. 1967.
Dikter. 1998.

Översättningar / tolkningar av Hjalmar Gullberg
Euripides, Hippolytos. 1930.
Euripides, Medea. 1931.
Euripides, Alkestis. 1933.
Sofokles,Antigone. 1935.
Molière, Den girige. 1935.
Calderón, Spökdamen. 1936.
Garcia Lorca, Blodsbröllop. 1944.
Sången om en son och andra tolkningar av främmande lyrik. 1944.
Själens dunkla natt och andra tolkningar av främmande lyrik. 1956.
Franskt 1600-tal. 1962.
Kavafis, I väntan på barbarerna och andra tolkningar. 1965.
Romanos, Julhymn. Ett nyfött barn, av evighet Gud. 1994.

Böcker om Hjalmar Gullberg
Algulin, Ingemar, Tradition och modernism. Bertil Malmbergs och Hjalmar Gullbergs lyriska förnyelse efter 1940-talets mitt. 1969.
Bodin, Helena, Hjalmar Gullberg och bysantinismen. "Som paradoxer i tid och rum." 2002.
En bok om Hjalmar Gullberg. 1955.
Fehrman, Carl, Hjalmar Gullberg. 1958.
Gierow, Karl Ragnar, Hjalmar Gullberg. Inträdestal i Svenska akademien. 1961.
Göthberg, Lennart, Hjalmar Gullberg och hans värld. 1943.
Holmberg, Olle, Hjalmar Gullberg. En vänbok. 1966.
Holmström, Ragnar, "Från kärlekens brokiga saluhall". Motiv och attityder i Hjalmar Gullbergs kärlekslyrik. 1976.
Karlström, Lennart, Hjalmar Gullberg. En bibliografi 1952-1979. 1981.
Landgren, Bengt, Hjalmar Gullberg och beredskapslitteraturen. 1975.
Palm, Anders, Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning. 1976.
Palm, Anders, "Son av sin stad". 1984 (pdf ur Elbogen, s. 37-52)
Thott, Greta, Många ansikten. 1991.
Wangson, Otto, En Hjalmar Gullberg-bibliografi. 1958.

Skrifter utgivna av Hjalmar Gullberg-sällskapet
Hjalmar Gullbergs boksamling. 1999.
Längs vägen. Hjalmar Gullberg-studier. 2000.
Frändskaper. Hjalmar Gullberg som översättare. 2001.
Hjalmar Gullberg. Parnass 2002:4 (Temanummer).
Frans G. Bengtsson och Hjalmar Gullberg. 2003.
Hjalmar Gullberg. Diktarkritikern. 2004.
Ungdomsstaden. En brevväxling mellan Hjalmar Gullberg och Sigfrid Lindström. 2007.
Gentili, Bo, "Jag svänger de klockor du hör i din själ". Hjalmar Gullberg-studier. 2009.
Hjorth, Daniel, Poesins udde. Skalder och konstnärer på Falsterbonäset genom hundra år. 2010.
Karlström, Lennart, Hjalmar Gullberg. En bibliografi. 2010.
Gullberg, Hjalmar, Hjalmar Gullberg läser egna verk (CD). 2011.
Gullberg, Hjalmar, Ensamstående bildad herre. Tragikomisk vers. Faksimilupplaga. 2013.
Konst och musik. Hjalmar Gullberg-studier. 2013.
Gullberg, Hjalmar, Ensamstående bildad herre. Tragikomisk vers. Tonsatt och framförd av Gunnar Turesson 1977. Ljudupptagning. 2013.

Länkar
Hjalmar Gullberg-sällskapet
Hjalmar Gullbergs boksamling på Malmö stadsbibliotek

Senast ändrad: 2017-11-28 14:49