Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Einar Hansen 1902-1994

Einar Hansen

Framgångsrik företagsledare, men också idealist, mecenat och visionär — med de orden har Einar Hansen beskrivits. Född i Horsens i Danmark 1902 kom han redan i början av tjugotalet till Malmö. Här skulle han verka i mer än sjuttio år intill sin död 1994.

Böcker och båtar var Einar Hansens stora intressen. Redan som tjugofemåring tog han initiativ till Svensk uppslagsbok, vilken förverkligades inte minst med hjälp av lärare och studenter vid Lunds universitet. En av dem som medverkade med artiklar var blivande statsministern Tage Erlander.

Einar Hansens affärsidé var enkel; goda böcker till billiga priser. 1932 förvärvade han Allas Veckotidning och Hemmets Veckotidning och startade samtidigt förlaget AB Allhem. De båda veckotidningarna gick lysande och lade grunden för en unik bokutgivning. Under åren 1936 till 1981, då förlaget avvecklades, gav Allhem ut inte mindre än 771 titlar.

Einar Hansen grundade också rederiet AB Clipper 1946. Flera av rederiets fartyg byggdes på Kockums varv i Malmö och bidrog på så vis till stadens blomstring. Som kronan på verket måste emellertid kryssningsfartyget M/S Stella Polaris räknas, byggt 1927 i Göteborg. Mellan 1951 och 1969 ägdes hon av Clipper som med henne gjorde kryssningsfärder på alla världens hav. På grund av vikande konjunkturer under 60- och början av 70-talen tvingades Einar Hansen successivt avveckla AB Clipper. Sista fartyget såldes 1973.

Einar Hansen verkade under hela sitt liv som mecenat för kulturlivet i Öresundsregionen. Danskfödd svensk var han angelägen om att stödja gränsöverskridande projekt. Under andra världskriget med Danmark ockuperat gjorde han betydande insatser såväl för det svenska försvaret som under räddningsaktionen för de danska judarna. År 1972 grundade han Einar Hansens forskningsfond, som stöder vetenskapligt samarbete mellan humanistiska institutioner vid Köpenhamns och Lunds universitet.

Patriciervillan Fridhemsborg på Limhamnsvägen i Malmö förvärvade Einar Hansen redan 1955, men upplät byggnaden på förmånliga villkor till dåvarande Musikkonservatoriumet, nuvarande Musikhögskolan i Malmö. 1982 kunde Einar Hansen realisera sin vision om Fridhemsborg som ett centrum för bok- och biblioteksforskning. Hit flyttade han också sitt mycket värdefulla bibliotek, inriktat främst på bokhistoria.

2009-02-15 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Allhems förlag, en presentation. Bibliografi. Sammanställning och redaktion: Jarl Hellichius. 1986.
Allhems förlag 50 år. Utställning på Kungl. biblioteket 25 april-25 maj 1986.
Böcker med bilder. Ur biblioteket på Fridhemsborg. 1992.
Fehrman, Carl, Minnesord. (Årsbok/ Vetenskapssocieteten i Lund. 1994, s. 109-113.)
Gentili, Bo, Fridhemsborg  — centrum för bok- och biblioteksforskning i Malmö. (Biblioteksbladet. 1996:5, s. 142-143.)
Hellichius, Jarl, Hyllning till Einar Hansen : 14/11 2002.
Modéer, Kjell Å., Allhem i Malmö — mellan Lund och Köpenhamn.  (Elbogen 1986 nr 3.)
Modéer, Kjell Å., Han kom över havet. Einar Hansen och hans livsverk. Företagsledare - mecenat — visionär. En utställning. Malmö 1992.
Modéer, Kjell Å., Patriot i gränsland. Einar Hansen — entreprenör och mecenat. 2002.
Peterson, Kjell, Einar Hansen död. En av den svenska bokens märkligaste företrädare. (Svensk bokhandel. 1994:4, s. 9, 11.)
Reuterswärd, Anna. Fridhemsborg, palatset i villastaden. Lund, 2001.
 
Einar Hansens arkiv finns på Malmö stadsarkiv.

Senast ändrad: 2016-04-04 16:39