Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Pieter Hartman, målare

Erik av Pommern

Erik av Pommern

Pieter/Peiter Hartman var tysk men bör ha kommit till Malmö något före 1607, då han fick Malmö stads uppdrag att måla de elva kungaporträtt från Valdemar Atterdag till och med Christian 4. som idag hänger i Rådhusets Landstingssal. De är samtliga kroppsstora halvfigursbilder, målade på trä.  Enligt uppgift i dansk litteratur tog Christian 4. initiativ till porträtten, som skulle pryda den nyuppförda rådstugan. Hartmans förlagor var Kronborgtapeterna eller rättare sagt de originalmålningar, så kallade kartoner, som funnits. Han var inte obekant med dem, eftersom han 1596 hade arbetat med reparationsarbeten på förlagorna.  Hartman målade även högaltaret i S:t Petri kyrka 1609-1611 och också den morian i trä, som skapats av konstnären Statius Otte 1611 och som prydde torgbrunnen på Stortorget i Malmö, den så kallade vattenkonsten (1587-1867).  
 
Kronborgtapeterna beställdes 1581 av Frederik 2. och skulle pryda Dansesalen på Kronborgs slott. Ursprungligen var det 43 tapeter med 101 kungar, från sagokungen Dan till Frederiks son, den blivande Christian 4.  Förlagorna skapades av målaren Hans Knieper, bördig från Antwerpen. I dag finns femton bevarade, sju på Kronborgs slott och resten på Nationalmuseet i Köpenhamn
 
Av de elva kungaporträtten är tre särskilt betydelsefulla, eftersom tapeterna gått förlorade.  Det är Valdemar 4. Atterdag, Drottning Margrethe 1. och Christoffer 3. av Bayern.
 
2011-12-16    / Birgit Bender , stadsarkivarie i Malmö 1984-2001

Litteratur

Tusen års kungaporträtt i Malmö rådhus. Redaktör Birgit Bender. 2011.
Bender, Birgit, Tusen års kungaporträtt i Malmö rådhus. Elbogen, Malmö kulturhistoriska förenings årsskrift2011.

Senast ändrad: 2016-04-04 16:40