Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Hovrätten

Gamla Hovrätten - före 1956

År 2009 tog Hovrätten över Skåne och Blekinge ett steg över kanalen och flyttade in i nya, större och tidsenligare lokalen, en elegant svart byggnad ritad av den danske arkitekten Kim Holst Jensen. Den gamla hovrättsbyggnaden övergavs.
 
Hovrätten över Skåne och Blekinge är en av sex hovrätter i Sverige. Den invigdes 1821 och hade ursprungligen sitt säte i Kristianstad. Eftersom befolkningsutvecklingen var större i Malmö — som blev domkretsens största stad under senare delen av 1800-talet — flyttade hovrätten hit 1917.

Nya Hovrätten

Den gamla hovrättsbyggnaden — ny när hovrätten flyttade in — ligger vid Malmöhusvägen strax norr om Kungsparken. Arkitekten var Ivar Callmander. "Ärlig svensk" var mottot på det förslag han lämnade i arkitekttävlingen. Den nationalromantiska byggnaden har hämtat inspiration från den svenska stormaktstiden byggnadskonst. 1956 gjordes en tillbyggnad på husets baksida.

Litteratur
 
Broomé, Bo, Hovrätten över Skåne och Blekinge. 1999.
Kungliga Hovrätten på marsch ... 70 år sedan Skånska hovrätten flyttade från Kristianstad. Rättshistoriskt rättsspel vid ett presidentskifte. 1987.
Modéer, Kjell, Hovrätten över Skåne och Blekinge. 1971.

Senast ändrad: 2017-08-30 08:54