Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Jörgen Kocks hus

Byggherren Jörgen Kock var både myntmästare och borgmästare i Malmö. Den gård han påbörjade 1523 — Jörgen Kocks gård — är stor och representativ. I dag består komplexet av tre delar, där det stora gavelhuset är själva huvudbyggnaden. Detta trevåningshus är uppfört i en stilblandning mellan nordisk sengotik och tidig nederländsk renässans.

Litteratur
 
Jörgen Kocks gård. Underlag för byggnadsminnesförklaring. 1993.
Jörgen Kocks gård i Malmö. 1980.
Nilsson, Ingar, Uppmätning och dokumentering av Kockska huset. 1964. 
Reisnert, Anders, Jörgen Kocks hus i Malmö. Ett rekonstruktionsförslag. (Bygningsarkæologiske studier. 1994, s. 42-54 & 87-88.)

  
Länkar 

Med Sven Rosborn genom Malmös historia.

Senast ändrad: 2017-08-30 08:58