Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Andreas Kieldsen, målare/conterfejare

Christian 4.

Christian 4.

År 1652 fick Andreas Kieldsen uppdrag av Sankt Knutsgillet i Malmö att måla de kungligheter som hade upptagits i gillet. Orsaken till beställningen var att Frederik 3. (1609-1670) tillsammans med sin gemål Sophie Amalie kom till Malmö i februari 1652 för att bese fästningsverken på Malmöhus slott. De blev ståtligt mottagna i Rådhuset och Knutsgillet ställde till stor fest för dem och deras följe och som tack skänkte kungen 100 riksdaler, som gillet beslöt att använda till nio målerier.

Kieldsen var troligen född i Ystad och son till en målare där, Kjeld Andersen, som bland annat målat skoltavlor 1623-1624 i Ystad latinskola. När Andreas kom till Malmö är oklart, men han fick burskap 1652, samma år som gillets beställning. Vi har inga mer uppgifter om honom i Malmö men han dyker upp några år senare (1659) i Kristianstad, där han bodde med sin familj, även om han antagligen ofta reste runt och målade. Hans sista resa gick till Halmstad, där han blev sjuk och dog 1670. Han begravdes med klockringning, likpredikan och sång av skolans elever.
 
De nio kroppsstora porträtten, alla utom två målade i tidstypisk dräkt, speglar den tidens frisyrer och mode. De omfattar den blivande Frederik 2., vilken som tronföljare haft Malmöhus som residens och blivit Knutsbroder 1556, hans son hertig Ulrik, Christian electus (1603-1647) ("electus" innebär att någon har utsetts till ett ämbete, men ännu inte installerats), Frederik 3. och drottning  Sophie Amalie, hovmannen Ernst Günther  med hustru Augusta och även Frederik 3:s föräldrar Christian 4. med gemål Anna Catharine, som ej var medlemmar av gillet. Samtliga tavlor utom Christian electus, som finns på Malmö museer, hänger i Rådhusets Landstingssal.
 
2011-12-16  /   Birgit Bender , stadsarkivarie i Malmö 1984-2001

Litteratur
 
Agri, Janne, Bland yrkesmän i gamla dagar. Vardagsbilder från 1600-talets Malmö. 1930.
Bender, Birgit: Tusen års kungaporträtt i Malmö rådhus, Elbogen, Malmö kulturhistoriska förenings årsskrift 2011.
Tusen års kungaporträtt i Malmö rådhus, red. Birgit Bender. 2011.

Senast ändrad: 2017-09-01 13:34