Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Axel Kleimer 1881-1945

Axel Kleimer, Gustav Adolfs torg. 1944

Axel Kleimer, Gustav Adolfs torg. 1944

Konstnären Axel Bernhard Kleimer föddes i Kristianstad år 1881. Sin barndom tillbringade han i hemmet, vintrarna i Kristianstad och somrarna i Hammarslund. Efter studentexamen 1901 och militärtjänstgöring i Landskrona sökte han in till Konstakademin i Stockholm.
 
"Jag kom alltså till Stockholm för att en dag kl 9 genomgå prövning för inträdes vinnande. Som denna prövning föreföll mig minst lika viktig som studentexamen, infann jag mig iklädd frack, och väckte därigenom en viss sensation, kanske den enda jag lyckades åstadkomma under mina akademiår. De övriga sökandena voro i släpuniform. Det var första gången jag såg verkliga artister med stora halsdukar och yviga peruker. De hade i allmänhet utbildats hos Althins och voro mycket buss allesammans." (Ur Konstnärsminnen.)
 
Det förhärskande stilidealet vid Konstakademien var ett elegant valörmåleri i Anders Zorns anda. 1906 avslutade Axel Kleimer sin utbildning och porträtterade samma år den då 24-årige författaren Gustaf Hellström. Porträttet finns idag på Stadsbiblioteket i Kristianstad.

Fritz Kärfve och Axel Kleimer

Fritz Kärfve och Axel Kleimer

Efter Akademin vidtog studier i Paris. Här träffade Axel Kleimer bland andra malmökonstnären Fritz Kärfve. Men Kleimer for vidare till Normandie. 1907 kom han som dekorationsmålare till USA. Här målade han också porträtt. 1910 slog sig Axel Kleimer slutligen ner i Malmö — i Kleimershus på Fridhem — tillsammans med livskamraten Thelma Pauline Holgersson. Här skulle paret stanna livet ut.
 
Axel Kleimers främsta motiv är dels det skånska landskapet, dels stadsvyer från Malmö, Kristianstad och Ystad och dels interiörer från hemmet i Malmö. Ofta små dukar. Stadsbilderna har idag — vid sidan av det konstnärliga värdet — också ett kulturhistoriskt värde då flera av de avbildade motiven ej längre finns kvar.
 
Axel Kleimer blev aldrig modernist och svek aldrig sin avbildande stil trots tidens nya strömmingar. Till hans produktion hör ett inte oväsentligt antal teckningar; skämtbilder och satirer. 1926-27 illustrerade han nyöversättningen av HC Andersens sagor. Axel Kleimer sista år präglades av sjukdom. Han dog i Malmö 1945. 
 
2010-06-08  /  Rolf Kärfve

Utställningar  

1916 slår Axel Kleimer igenom vid Skånes Konstförenings utställning. 1919 ställde han ut vid Gummessons i Stockholm. Av övriga utställningar kan nämnas Malmö museer 1928, Malmö rådhus 1928, SDS-hallen i Malmö 1940 och -41. 1946.visades en minnesutställning i på museerna i Malmö och Kristianstad. 
 
Litteratur  

Kleimer, Axel, Konstnärsminnen. 1948.
Kleimer, Axel, Malmöbilder. 12 målningar. 1918. 

Senast ändrad: 2016-04-05 13:37