Arkitektur

Turning Torso

Foto: Jörgen Lindström/Malmö Turism

Malmö har en särpräglad arkitektur som utvecklats genom speciella förutsättningar. Malmö har inte huvudstadens karakteristika, men är med skandinaviska mått mätt en storstad. Staden har dessutom egenskaper som gör den unik. Det danska arvet och senare influenser från Köpenhamn och Berlin har gjort att Malmös arkitektur skiljer sig från andra svenska städers.
 
Ur ett europeiskt perspektiv är Malmö, sett till sin storlek, en genom-snittsstad. Malmö har emellertid, i motsats till många andra motsvarande städer på kontinenten, undgått krigsförstörelse. Detta gör Malmö särskilt intressant, då staden kan visa på hur olika stilar i historien — alltifrån medeltiden till postindustrialismen — har påverkat stadsbildningen i Europa.

Litteratur

Arkitektur : tema Malmö. 2015
Arkitektur i Malmö. En arkitekturguide för Malmö. 1990
Arkitekturstaden Malmö: tillägg till Översiktsplan för Malmö. 2014
Bager, Einar, Gamla gårdar i Malmö 1-3. 1936-39.
Bager, Einar, Malmö byggnadshistoria till 1820. (Särtryck ur Malmö stads historia 1.) 1971.
Diaz, Merja och Tykesson, Tyke, Funkis i Malmö. 2005.
Guide till Malmös arkitektur. 2001.
Ranby, Henrik, Jugendepoken i Malmö. Arkitekter och byggnader 1896-1914. 1996.
Ranby, Henrik, Stadsplanering och arkitektur efter 1820. (I Malmö stads historia 6, s. 11-156.) 1992.
Sandblad, Nils Gösta, Den borgerliga arkitekturen i Malmö enligt 1692 års syneinstrument. 1947 (pdf ur Malmö Fornminnesförening årsskrift, s. 11)
Stadsbyggnadspris i Malmö 1982-2001. 2002.
Rosborn, Sven, Medeltida stenhus i Malmö. 1967.
Tykesson, Tyke, Hus i Malmö : en arkitekturguide 1914-2014. 2014
Tykesson, Tyke och Magnusson-Staaf, Björn, Arkitekterna som formade Malmö. En modern stad växer fram 1878-1945. 1997.
Tykesson, Tyke och Magnusson-Staaf, Björn, Malmö i skimmer och skugga. Stadsbyggnad & arkitektur 1945-2005. 2009.

Podcast

Staden