Arkitektur

Malmö har en särpräglad arkitektur som utvecklats genom speciella förutsättningar.

Turning Torso skyline om natten.

Turning Torso skyline om natten. Foto: Peter Adamsson

Malmö har inte huvudstadens karakteristika, men är med skandinaviska mått mätt en storstad. Staden har dessutom egenskaper som gör den unik. Det danska arvet och senare influenser från Köpenhamn och Berlin har gjort att Malmös arkitektur skiljer sig från andra svenska städers.

Ur ett europeiskt perspektiv är Malmö, sett till sin storlek, en genomsnittsstad. Malmö har emellertid, i motsats till många andra motsvarande städer på kontinenten, undgått krigsförstörelse. Detta gör Malmö särskilt intressant, då staden kan visa på hur olika stilar i historien – alltifrån medeltiden till postindustrialismen – har påverkat stadsbildningen i Europa.