Casino

Södra Förstadsgatan från Casinohuset cirka 1900. Foto Carl Wilhelm Roikjer. Malmö Museum

Södra Förstadsgatan från Casinohuset cirka 1900. Foto Carl Wilhelm Roikjer. Malmö Museum

I början av 1800-talets lät stadskomminister Carl Gottfrid Körner anlägga en större trädgård på sin tomt i kvarteret Björnen vid Södra Förstadsgatan. Trädgården sträckte sig från huvudgatan ner i kvarteret mot Kärleksgränden och Kockums sommarställe Holmen.
 
Det första omnämnandet av Casino är en annons i Malmö Nya Allehanda från 1856 då trädgården blev ett nöjesställe med kafé och kägelspel.
 
Över Triangeln kom de övertaliga lantarbetarna från Söderslätt in till storstaden med hopp om försörjning. Många kom inte längre än så. Ett enklare arbete på Kockums mekaniska verkstad, som då låg i kvarteren bakom Casino, eller någon annan fabrik här i förstaden och en billig bostad hos någon hantverkare på Lugnet blev ofta den första kontakten med storstaden Malmö under 1800-talets senare del.
 
Då låg Casino bra till mellan arbetet och det kalla hyresrummet. Och Casino hade mycket att erbjuda. Här fanns förutom kafé- och restaurangrörelse, en läsesal med tidningar och tidskrifter där man även serverade öl och smörgåsar. Dessutom fanns en större samlingssal som kunde rymma omkring 400 personer. Här kunde man lyssna på föredrag, politisk agitation, medverka i frikyrkomöten och även uppleva teater, lyssna på musik med mera.

Ur Malmö Nya Allehanda lördagen den 24 maj 1856

Ur Malmö Nya Allehanda lördagen den 24 maj 1856

Genom åren hölls här otaliga fack-föreningsmöten, här startade Frälsningsarmén sin Malmö-avdelning och här såg man cirkus, resande menagerier mm. Casinos tid som nöjesetablissemang ebbade emellertid ut mot 1880-talets slut. De sista åren hyrdes det ut till diverse resande sällskap. Casino bör ha haft sin sista säsong 1887 då tidningen Arbetets grundande på ett möte i trädgården samtidigt markerar slutpunkten för denna glömda nöjes- och samlingslokal.
 
Efter flera ägarbyten köptes tomten 1897 av firma Mayer Zadig som bland annat tillverkade tvättmedel, tvål och parfym. Husen byggdes om och Zadigs butiksfilial Casinoboden kom att dominera lokalerna mot gatan under många år framöver.
 
Tomten bakom var mycket djup och gick ända ner till nuvarande posten på Holmgatan, detta var före Davidshallsgatans tid. Här spelade Frans Lundberg in närmare tjugo stumfilmer under åren 1911-1912. Av dessa finns inte en enda filmruta kvar, men tryckta programblad berättar om dramatiska scener, hisnande äventyr, svek och ond bråd död.
 
Med delningen av tomten på 1920-talet, då Davidshallsgatan drogs fram, kom även de bakre regionerna av den djupa tomten fram i ljuset. Här byggdes under 1930-talet hyreshus på båda sidor av gatan. Samtidigt byggdes större delen av gården över. Där skapades då en större fabrikslokal och en biograf som fick namnet Göta (senare Sandrew).
 
Idag är de två husen närmast Triangeln uthyrda till butiker. De ingår tillsammans med ytterligare två hus — kraftigt ombyggda — i en sammanhängande rad av internationella märkesbutiker. I huvudbyggnaden närmast Holmgången samsas Restaurang Pizza Hut med tre butiker.
 
Till skillnad från många andra kvarter i Malmö har kvarteret Björnen inte skövlats under rivningsraseriet på 1960- och 1970-talen. Bebyggelsen har utvecklats organiskt med tillbyggnader och nybyggen. Här har reparerats och byggts om, men strukturen finns kvar och de gamla tomternas gränser är synliga i husraderna. Alla decennier sedan mitten av 1800-talet finns fortfarande representerade längs västra sidan av Södra Förstadsgatan och stora delar av förstadens låghusbebyggelse finns kvar. Den långa husraden från Triangeln till Kärleksgatan och vidare ända till Regementsgatan har därmed ett stort byggnadshistoriskt värde.
 
Här finns också en stor variation av verksamheter. Det är bara att hoppas att den nuvarande rikedomen på butiker får fortsätta att finnas kvar och att inga större ingrepp sker i bebyggelsen.
 
2010-09-14    / Christian Kindblad

Litteratur
 
Kindblad, Christian, Casino. Kägelbanor, politik och stumfilm. 2006.
Liljenberg, Bengt, Södra Förstadsgatan. Tillbakablickar kring ett huvudstråk i Malmö. 1990.
Olsson, Jan, Sensationer från en bakgård. Frans Lundberg som biografägare och filmproducent i Malmö och Köpenhamn. 1988.