Företag

Från att ha varit ett betydande handelscentrum och det danska rikets andra största stad blev Malmö efter Roskildefreden 1658 en perifer och förhållandevis liten stad i Sverige. Befolkningen minskade från cirka niotusen invånare vid slutet av 1500-talet till endast drygt tusen halvannat århundrade senare. Uppsvinget skedde först i och med hamnens utbyggnad vid sekelskiftet 1800 och sedan med industrialiseringen under 1800- och början av 1900-talet. Malmö blev nu en betydande industri- och arbetarstad, präglad av sina stora företag.

Särskilda företag

Litteratur

Lundin, Johan A, Malmö industristaden. Addo, Cementa, Ljungmans, Kockums. 2007. (länk till uppsatsen i fulltext)
Malmö-boken. Historik, sjöfart, industri, handel m.m. 1946.
Näringslivet i Malmö. Fakta och illustrationer. 1984.
Smitt, Rikard, Malmöföretagen — förr och nu. 2007.
Sveriges handel och industri i ord och bild. Malmö. 1903.
Sveriges näringsliv. Malmö. 1923.
Wendel, B., Beskrivning över Malmö med omnejd. 1937.