Kunskapsstaden

Det har talats mycket om Malmös omvandling från industristad till "kunskapsstad" — en utveckling som tog sin början i stadens ekonomiska kris på 1980-talet — men förhållandevis lite har hittills skrivits i ämnet. Om konkreta projekt som högskolan, stadsbiblioteket, bomässan Bo01, nyskapade attraktiva boende och stadsmiljöer etc. finns böcker och artiklar, men om den bakomliggande processen nästan ingenting förutom akademiernas ofta svårforcerade studier. Man kan läsa spaltmeter om Öresundsregionens utveckling i och med tillkomsten av Öresundsbron, men få författare har åtagit sig uppgiften att enkelt beskriva krafterna bakom den dynamiska utveckling som Malmö har genomgått de senaste tjugo åren.
 
Ovanstående skrevs i januari 2010. Hösten 2011 föreligger två böcker som båda behandlar Malmös omvandling från industristad till "kunskapsstad". Dels Veselinka Möllerströms doktorsavhandling Malmös omvandling och dels Per Svenssons Malmö — världens svenskaste stad. Den senare en personlig bok, infallsrik och kunnig, skriven på ledig svenska.
  
2011-11-01  / Bo Gentili , Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Billing, Peter, Skilda världar? Malmös 1990-tal i ett kort historiskt perspektiv. 2000.
Dannestam, Tove, Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet. (Akademisk avhandling) Lund 2009.
Inne och ute i Malmö. Studier av urbana förändringsprocesser. 2008.
Malmö - från industristad till kunskapsstad med mötesplatser i fokus (Mötesplatser i Stockholmsregionen, s. 73-101. Ill. 2010)
Malmös framtid i Öresundsregionen. 2000.
Mukhtar-Landgren, Dalia, Den delade staden — välfärd för alla i kunskapsstaden Malmö. (Fronesis nr 18 [2005], s. 120-131.)
Möllerström, Veselinka, Malmös omvandling. Från arbetarstad till kunskapsstad. En diskursanalytisk studie av Malmös förnyelse. 2011.
Nordin, Agneta, En stad i världen. Malmö 2000-2005. 2006.
Olsson, Mats, Malmös omvandling från industristad till kunskapsstad. (Plan 2006:4, s. 22-29. Ill.)
Schön, Lennart, Malmö. Från kris till tillväxt. Ett långsiktigt perspektiv på strukturomvandlingen och en konstruktion av BRP 1970-1994. 1996.
Stigendal, Mikael, Varför finns Malmö? Krisen i ett historiskt perspektiv. 1996.
Storstadens omvandlingar. Postindustrialism, globalisering och migration. Göteborg och Malmö. 2006.
Svensson, Per, Malmö - världens svenskaste stad. En oauktoriserad biografi. 2011.
Tykesson, Tyke, & Magnusson Staaf, Björn, Malmö i skimmer och skugga. Stadsbyggnad & arkitektur 1945-2005. 2009.