Malmökonstnärer

Axel Kleimer, Malmö hamn. 1918.

Axel Kleimer, Malmö hamn. 1918.

I Kulturarv Malmö har vi hittills porträtterat följande äldre Malmökonstnärer:

Anders Bergius
Eve Eriksson
Pieter Hartman
Andreas Kieldsen
Axel Kleimer
Fritz Kärfve
Åke Waldemar Larsson
Alexander Roslin

Litteratur

Bager, Einar, Nicolas Grå, en Malmökonstnär på 1700-talet. 1945 (pdf ur Malmö Fornminnesförening årsskrift, s. 55)
Dahlberg, Knut, Malmömålaren Carl Conrad Dahlberg. 1945 (pdf ur Malmö Fornminnesförening årsskrift, s. 6)
Fischer, Ernst, Om målare i Malmö för 100 år sedan. 1933 (pdf ur Malmö Fornminnesförening årsskrift, s. 31)
Hedemann-Gade, Hakon, Från Skovgaard till Martin Emond. Skånskt och danskt måleri. 1944.
Hedemann-Gade, Hakon, Skånsk konstrevy. 1939-1944. 1944.
Palmér, Torsten, Konst i Skåne 1904-1954. 1954.
Robertson, Viola och Weimarck, Torsten, Konst i Skåne 1954-1974. 1974.
Skånsk konst och skånska konstnärer 1937.
Skånska målningar i skånska museer efter 1800. 1947.
Svenburg, Ebbe, Gamla Malmö genom konstnärsögon. 1949.
Terje, Ola, I närbild 1. 1963.
Terje, Ola, I närbild 2. 1965.
Terje, Ola, I närbild 3. 1967.
Terje, Ola, I närbild 4. 1968.
Thomæus, Gustave, Vi skånemålare (och ett par andra). Självbekännelser. 1926.
Tusen års kungaporträtt i Malmö rådhus. Redaktör Birgit Bender. 2011