Stadsvapen

"...et røt grips howith meth rødh hals oc rødhe øren oc owen pa howithet een forgult krone vti et hwit feld, oc vpa hielmen sammelethis eet røt grips howith meth een forgylt krone meth een busk strudzfiedhre myt aa kronen, hwidhe oc rødh..."
 
Så beskrivs Malmö stadsvapen i det brev till stadens invånare som Erik av Pommern undertecknade den 23 april 1437 och som ännu finns bevarat på Stadsarkivet. Genom brevet skänker han bilden av griphuvudet ur sitt eget Pommerska vapen till Malmö.        
(Bilden ovan i högre upplösning)

Stadsvapeen


Få städer i Norden har erhållit medeltida vapensymboler genom kungligt beslut.  Ännu färre kan som Malmö visa upp en nära 600-årig urkund med bestämmelser om sitt stadsvapens utseende - ett vapen som ännu brukas, om än sedan några år i ny design som bättre ska svara mot Malmö stads kommunikationspolicy för 2000-talet.

2008-09-17 /Thomas Jentzsch, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Rosborn, Sven, En kung, ett vapenbrev och en stad. Erik av Pommerns Malmöbrev 1437. Malmö stadsvapen 550 år23 april 1987 . 1987.
Tomner, Lennart, Malmö stads historia före 1500 (Malmö stads historia 1, s. 171-252). 1971.
Schimanski, Folke, Finns Malmös vapen i Polen?
Jönsson, Knut, Malmö — Gripen — Scania. En trekant med lite kuriosa (I kärrkanten 1991).
Bäckmark, Magnus & Wasling, Jesper, Heraldiken i Sverige. 2001.
Adamsson, Peter, Kommunikationsplattform för Malmö stad (Esset 2000:4).