Träd

Foto Patrick Bellan

Malmö är mångkulturellt, inte bara när det gäller dess invånare. I våra parker, på våra gator och torg står träd från stora delar av världen. Och de behövs, varenda ett. Diversitet eller biologisk mångfald är för en stad som Malmö viktigt för det totala trädbeståndets hälsa. En monoton trädflora är en sårbar sådan och med almsjukan friskt i minnet har Malmö sett exempel på hur förödande en sjukdom kan bli för en stad där ett litet antal arter utgör en stor andel av det totala trädbeståndet. 

Idag finns drygt 80 000 träd i Malmö, om man inte räknar de som står på privat mark. Av dem står över 60 000 i våra parker och skogar. Drygt 19 000 står längs våra gator och torg — bebyggda miljöer som ofta innebär varma, torra och trånga växtplatser och som har mycket lite gemensamt med de miljöer där vi annars hittar träd vildväxande i Sverige. Därför krävs det träd bättre anpassade för att växa på sådana platser, träd som kan växa och frodas i miljöer som dessa. Träd som vi naturligt inte finner i våra svenska skogar.

På fastighets- och gatukontoret vid Malmö stad jobbar man aktivt med att upprätthålla en frisk och långsiktigt hållbar trädflora. Där är biologisk mångfald och artdiversitet några av ledorden när det gäller val av både inhemska och exotiska träd för plantering i våra parker och i våra bebyggda miljöer.

Foto Patrick Bellan

Dessa träd passerar vi varje dag på väg till jobbet, skolan och dagis. Det är träd som ger skugga och lä i en annars förhållandevis solig och blåsig stad. Träd som hjälper till med dagvattenhantering, som fungerar som isolering och som jämnar ut klimatet. Träd som hyser mängder av småkryp och spelar en stor roll för stadens fauna och träd som spelar en stor roll för vårt välbefinnande. Träd som är vanliga i hela landet och träd som är unika för just Malmö. Träd från när och fjärran. Precis som Malmös invånare. Och precis som Malmös invånare har alla en lika intressant historia att berätta.

I boken Träd i Malmö kan du läsa om några av dessa träd. Likaså på bloggen malmotrad. Båda ger dig möjligheten att själv ge dig ut i Malmö för att besöka dem och lära dig mer.

Så ut och njut!

2013-10-21  /  Patrick Bellan, trädgårdsingenjör som på uppdrag av Malmö stad inventerar Malmös träd

Litteratur

Jansson, Arne, Träd i Malmö. 2007.
Jauhiainen, Helena, Analys av vedartat växtmaterial i Malmö Folkets Park. 2003.

Kungsparken. Träd- & trädgårdsguide. 1987.

Länkar

malmotrad