Vinter

Vinter i Malm;

Foto Berndt Johnsson. Tillhör Malmö Museer

"Due, hidder de kaoset eller kaosen?" De orden bakom mig i bussen från Södervärn minns jag som vintern i Malmö 1979. Två äldre malmödamer diskuterade på bred malmöitiska med anledning av dramatiken som vintern förde med sig det året. Snön låg meterhög i vallar längs gatorna, radion rapporterade om ofarbara vägar och isolerade byar på Österlen, Skånetrafiken ställde in sina tåg. I vårt fotoalbum har vi en bild där vi står med vår nyfödda dotter i vagn mot en fond av endast vitt. Snö överallt.
 
Ja, så var det då och så är det också i år. Inte sedan vintern 1948 har vi haft så mycket snö i Malmö som nu, vet Sydsvenskan berätta. Vid ett rejält snöoväder kan upp till 100 man och ett 40-tal fordon snabbt rycka ut, rapporterar Gatukontoret. Men om man går till annalerna finner man att vintrarna 1929, 1942 och just 1979 var de värsta i mannaminne.
 
1929 drog en nordlig snöstorm in över Skåne med vindstyrkor på upp till 28 meter i sekunden. Efter flera svåra och kalla krigsvintrar drabbades Skåne 1942 av en ny svår snöstorm. Öresund låg redan fruset när snön vräkte ner och vållade kaos. Skåningarna frös. 200 militärer försökte förgäves befria Skillinge från snömassorna. Livsmedlen tog slut på Österlen. 1979 har vi redan talat om. I Öresund drev isen ihop och stoppade all trafik med flygbåtarna mellan Malmö och Köpenhamn i två månader. Färjorna tog sig dock fram med isbrytarassistans och stora förseningar.
 
En annan katastrof värd att nämna är "julastormen" den 26 december 1902. Värst drabbades järnvägen mellan Malmö och Limhamn. Mer än halva banan krossades av vågorna och det extrema högvattnet. Ribban, det ursprungliga Riberborgsbadet, vräktes omkull.
 
Ludvig B. Falkmans Minnen från Malmö utgör en ovärderlig källa till Malmös kulturhistoria. Falkman var född 1808 och verksam som handelsman. Vid sin död 1891 efterlämnade han ett omfattande manuskript om Malmö stad och dess historia. Särskilt intressanta är skildringarna från det sekel han själv upplevt. Om stränga malmövintrar har Falkman mycket att förtälja, t.ex. att hans far julafton 1794 for över isen från Köpenhamn till Malmö. Vintern 1814 var "en liflig trafik på isen, jemväl med tungt lastade slädar. Ännu den 28 Mars var sjön emellan Malmö och Kjöbenhavn belagd med stark is. Detta var äfven händelsen ... i samma månad 1838, då en väl banad, om jag får säga, landsväg fanns på isen, hvilken var så stark, att derå, i flera veckor från Malmö till Kjöbenhavn, utan något äfventyr, öfverfördes utomordentligt stora och grofva, af fyra hästar i spann dragna slädar, hvarje lastad med två kubikfamnar bokved, som till mycket högt pris såldes i den danska hufvudstaden."
 
En svår olycka vet Ludvig B. Falkman också att berätta om. I februari 1838 for fem bokhållare och en lots i två slädar över isen från Malmö till Köpenhamn fastän det blåste hårt. Sedan de hade varit iland på Saltholm fortsatte de i svår snöyra, varefter isen brast under den ena släden. Draglinorna skars av för att rädda hästarna, vilket misslyckades. Två bokhållare och lotsen frös ihjäl. En tredje sprang runt liken hela natten för att hålla värmen och inte fara vilse. Berättar Ludvig B. Falkman.
 
Låt mig avsluta med lite vinterstatistik hämtad från boken Det svenska året, utg. 1958. Klimatologiskt betecknar "vinter" den tid när medeltemperaturen underskrider noll. Statistiskt sett inträder vintern i Lund — Malmö nämns dessvärre inte, möjligen får man tänka sig att vintern är aningen mildare här — omkring den 22 december och varar till omkring den 3 mars, cirka 71 dagar. Den första snön faller omkring den 2 december och ligger i cirka 45 dagar. Medeltemperaturen för januari är -0,3 och för februari -0,6 grader.

Vintern 1942 mätte man upp tjugoåtta minusgrader i Malmö, vilket är köldrekord.

 
2010-02-03    / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 Andersson, Torbjörn, Fredell, Lars och Lindström, Per, När Skåne försvann. En dokumentärskildring från snökatastrofens Skåne vintern 1979. 1979.
Falkman, Ludvig B., Minnen från Malmö under första hälften af innevarande århundrade. 1986.
Olsson, Håkan, Den hemska orkan 26 december 1902. (Limhamniana 2002, s 5-12.)
Det svenska året. En årstidskrönika. 1958.

Film
Vintersport i Malmö. 1912 - Filmarkivet