Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Knut Lagrup 1919-1990

Knut Lagrup. Etsning av Leif Nelson. 1982

Knut Lagrup. Etsning av Leif Nelson. 1982

I min bokhylla står en bok med dedikationen "Lev så länge du lever. Dö sedan." Författaren var verksam i Malmö. Knut Lagrup — pseudonym för Knut Hansson. En excentrisk man som levde och dog efter sin devis.
 
Knut Lagrup väckte  stor uppståndelse på 1960-talet med sin debutbok Avvikelser, där han öppet och personligt beskriver sitt liv som homosexuell. Han var en egenartad stilist med elegans och djupsinne, dock alltför säregen för att solidarisera sig med de homosexuella som grupp. Han tillhörde ingen. Jacques Werup beskriver honom som intelligensaristokrat, en dandy i vit kostym, hämningslöst slarvig med pengar.
 
Bengt Holmström — som liksom Werup kände honom personligen — skriver i Litteraturens Malmö att Knut Lagrup odlade en "alltmera exklusiv och konsekvent egocentrisk esteticism". Här och var presenterade han vardagsbilder från Malmö, men vad han ser tilltalar honom inte. "Ensamhet och kluvenhet var Knut Lagrups mänskliga insignier" skriver Bengt Holmström vidare och avslutar: "Sin särställning accentuerade han med en avsiktligt otidsenlig, konservativ kultursyn, som kom till uttryck i essäer och litteraturkritik".
 
2011-06-21  / Bo Gentili , Stadsbiblioteket

Senast ändrad: 2016-04-07 09:35