Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Gösta Larsson 1898-1955

Foto av Gösta Larsson.

Vem var Gösta Larsson? Ett åter-kommande sidospår i Fredrik Ekelunds M/S Tiden handlar om den nästan bortglömde proletärförfattaren Gösta Larsson, född i Malmö 1898 och uppvuxen i Östra förstadens fattigkvarter. Larsson hade som ung lämnat Malmö och emigrerat till New York. Där kom han att uppmärksammas för en rad romaner på det nya hemlandets språk.

Our Daily Bread (1934), översatt till svenska under titeln Livets nödtorft, utspelas i ett autentiskt Malmö vid tiden för 1909 års storstrejk och skildrar arbetarnas misär på Hagagatan vid Möllevångstorget. Fyra år senare följde berättelsens andra del, Fatherland, Farewell, på svenska Mitt land, farväl! (1938).

Bokomslag till Livets nödtorft

Gösta Larssons största succé blev Ships in the River (1946), en roman om hamnsjåare på Manhattan. Warner Brothers skrev kontrakt, men någon film blev aldrig av. Det sägs att romanen i stället inspirerat till Elia Kazans Storstadshamn med Marlon Brando. Egna erfarenheter redovisade Gösta Larsson även i andra arbetarromaner, däribland The Ordeal of the Falcon (1941), på svenska Falkens eldprov, som handlar om livet ombord på en lastångare.

Som socialist och arbetarskildrare blev Larsson föremål för McCarthyismens förföljelse och förhör. Därtill refuserades han av svenska förlag som ansåg miljöerna alltför amerikanska. Gösta Larsson dog för egen hand i ett garage i Waterford, Connecticut 1955.

2009-01-20 / Thomas Jentzsch, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Larsson, Gösta, Our Daily Bread, 1934
Larsson, Gösta, Livets nödtorft, 1934
Larsson, Gösta, Mitt land, farväl!, 1938
Larsson, Gösta, Ships in the River, 1946

Holmström, Bengt, Litteraturens Malmö, 1993
Från Leon Larsson till Herta Wirén. Nedslag i hundra års malmölitteratur, 1980
Ekelund, Fredrik, M/S Tiden, 2008
Mattsson, Ragnar, En bortglömd trettitalist. Artikel i Studiekamraten 1973:6

Senast ändrad: 2016-04-07 09:36