Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Lenin 1870-1924

Lenin i augusti 1917

Lenin i augusti 1917

Han hette Vladimir Iljitj Uljanov, men tog namnet Lenin. Den 12 april 1917 besökte han Malmö. Inget långt besök, men ändå ett besök. Bakgrunden var att den stridbare ryske revolutionären levde i exil i Schweiz. Men när tsar Nikolaj II störtats i februari önskade Lenin åter-vända till hemlandet. Han fick tillstånd att resa genom det krigförande Tyskland i ett plomberat tåg, vilket innebar att två tyska soldater följde med i en egen kupé och vakade över att resenärerna — med på tåget var 32 personer, inkluderande Lenins hustru Nadezjda Krupskaja — inte kunde kontakta någon på vägen genom landet.

Den 12 april anlände revolutionärerna med färja till Trelleborg. De togs emot av vänstersocialisten och tidningsmannen Otto Grimlund. Ett smörgåsbord intogs på Savoy i Malmö, varefter man fortsatte med nattåg till Stockholm. På tåget hade Lenin intensiva överläggningar om hur dagen i den svenska huvudstaden skulle disponeras. För alla betonade han den stora brådskan. Det gällde att snabbt komma till Ryssland för att "rädda revolutionen". I Stockholm togs Lenin emot av stadens borgmästare Carl Lindhagen, redaktör Ture Nerman och riksdagsman Fredrik Ström. Han lär även ha köpt en kostym på varuhuset PUB. Sällskapet avreste med tåg norrut på kvällen. Från Haparanda åkte Lenin släde till Torneå i Finland, som då var ryskt. Han anlände till S:t Petersburg den 16 april och skulle senare samma år leda bolsjevikernas stora oktoberrevolution, av nutida historiker betraktad som en statskupp.

2010-04-13  /  Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Lenin och den nordiska arbetarrörelsen. 1970.
Lindgren, Stefan, Lenin. 1999.
Willers, Uno, Lenin i Stockholm. 1970.

Artiklar

Andersson, Martin, Hundra år sedan Lenin åt smörgåsbord på Savoy. 2017 (SDS)

Lenin i Stockhom den 13 april 1917

Lenin (med paraply) i Stockholm den 13 april 1917

Senast ändrad: 2017-04-18 11:51