Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

MAB & MYA

MAB & MYA

MAB & MYA. Tillverkning av yllebyxor. Ur Malmö museers fotosamlingar.

MAB & MYA var en sammanslagning av två av Malmös största textilföretag vid mitten av 1900-talet, Manufakturaktiebolaget (MAB) och Malmö Yllefabriks Aktiebolag (MYA).
 
Manufakturaktiebolaget var från början ett renodlat bomullsspinneri och ett av de första aktiebolagen i Malmö då det grundades 1855. År 1899 lämnade man sina gamla slitna fabrikslokaler på St. Nygatan i centrala Malmö och flyttade in i en helt ny fabriksanläggning vid Trelleborgsvägen (nuvarande Mobilia). Nu köpte man även ett annat gammalt Malmöföretag, nämligen Malmö Bomullsväveri AB och tillsammans bildade de en kraftfull enhet för tillverkning av bomullstyger.
 
Malmö Yllefabriksaktiebolag grundades år 1867 och nya fabrikslokaler uppfördes vid kanalen där Hansakompaniet ligger idag. Produktionen av ylletyger var till en början inriktad mot grövre kardgarnstyger av s.k. doffeltyp. Därav fick företaget smeknamnet "Doffeln". August Schmitz blev dess chef år 1874 och skulle komma att leda fabriken i mer än femtio år.
 
År 1888 brann "Doffeln" ner till grunden, en händelse som väckte stor uppmärksamhet vida omkring. Men en ny modern yllefabrik kunde tas i bruk redan samma år. År 1899 utökades verksamheten med ett kamgarnsspinneri, då man köpte in Manufakturaktiebolagets fabriksfastighet i grannkvarteret på andra sidan Stora Nygatan.
  
På 1930-talet var Malmö Yllefabrik Skandinaviens största textilföretag och den årliga omsättningen uppgick till 20 miljoner kronor. Den största avsättningen skedde på hemmamarknaden men företaget exporterade även en betydande del till både europeiska och utomeuropeiska länder. Arbetsstyrkan uppgick till 2700 personer.
 
Mellankrigstiden kännetecknades av rationaliseringar och effektiviseringar. För att förbättra lönsamheten tog man även till tvivelaktiga metoder. Under fyrtiotalets första år uppdagades det att råullen spätts ut med cellull. Detta klassificerades som bedrägeri och företagets krediter drogs hastigt in. En konkurs tycktes vara ofrånkomlig. Men istället förvärvade MAB år 1943 aktiemajoriteten och MAB & MYA koncernen var ett faktum.
 
Efter kriget var efterfrågan stor i både MAB och MYA . Men kärvare tider skulle komma. Efterhand som en modern textilindustri byggdes upp i de krigshärjade länderna i Europa — samtidigt som de statliga subventionerna i Sverige avskaffades — ökade importen dramatiskt.
 
År 1958 var det dags för den dittills största nedläggningen inom svensk tekoindustri. Yllefabriken i centrala Malmö tvingades slå igen och 500 arbetare fick gå. Det var Malmös hittills största fabriksnedläggelse. Men det var bara början. Fram till 1970 lades inte mindre än 25 tekofabriker ner i Malmö.
 
För MAB & MYA:s del kom slutet i mitten av 60-talet då även bomullsväveriet vid Trelleborgsvägen lades ner. En ståtlig 100-årig textilera i Malmö var till ända.

2009-01-26 / Rikard Smitt, författare

Litteratur
 
Ekselius, Gabrielle, Arbetarna vid Malmö Yllefabriks Aktiebolag. Intensivundersökning av åren 1884 och 1888. 197?
Från Manufaktur aktie bolagets i Malmö 90-årsjubileumshögtidligheter 15 maj 1945.
Hundra år i textil tjänst, 1855-1955. 1955.
Inslaget. Jubileumsnummer. Malmö Yllefabrik 80 år. 1946.
Lindeberg, Gösta och Bager, Einar, Kring en gammal malmöindustri. Manufakturaktiebolaget i Malmö. 1945.
MAB i Malmö. "Mab vinner på poäng". En annonsserie från Manufaktur aktie bolaget i Malmö. 1942.
MAB i Malmö. En rundvandring genom fabrikerna. 1941.
MAB i Malmö. Några ord om vårt arbete. 1942.
Malmö Yllefabriks aktiebolag, Malmö. Till minne af 50-årsjubiléet 1867-1917. 1917.
Manufakturaktiebolaget i Malmö 1855-1930. 1931.
Martinsdotter, Kerstin, Karna på Doffeln och andra textilarbeterskor i Malmö för hundra år sedan. 2002.
Mya. En rundvandring genom fabrikerna. 1946.
Schmitz, August, August Schmitz´ levnad. Berättad av honom själv. 1986
Smitt, Rikard, Malmöföretagen — förr och nu. 2007.
Thörnquist, Lennart, Biografi över August Schmitz. 1990.

Se även Malmö museers utställning Tidernas stad

Senast ändrad: 2017-09-26 14:44