Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Manufakturaktiebolaget

Manufakturaktiebolaget var från början ett renodlat bomullsspinneri och ett av de första aktiebolagen i Malmö då det grundades 1855. År 1899 lämnade man sina gamla slitna fabrikslokaler på St. Nygatan i centrala Malmö och flyttade in i en helt ny fabriksanläggning vid Trelleborgsvägen (nuvarande Mobilia). Nu köpte man även ett annat gammalt Malmöföretag, nämligen Malmö Bomullsväveri AB och tillsammans bildade de en kraftfull enhet för tillverkning av bomullstyger.
 
År 1943 förvärvade Manufakturaktiebolaget aktiemajoriteten i Malmö Yllefabriksaktiebolag och koncernen MAB & MYA bildades.

2009-01-21 / Rikard Smitt, författare

Litteratur
 
Från Manufaktur aktie bolagets i Malmö 90-årsjubileumshögtidligheter 15 maj 1945.
Hundra år i textil tjänst, 1855-1955. 1955.
Lindeberg, Gösta och Bager, Einar, Kring en gammal malmöindustri. Manufakturaktiebolaget i Malmö. 1945.
MAB i Malmö. "Mab vinner på poäng". En annonsserie från Manufaktur aktie bolaget i Malmö. 1942.
MAB i Malmö. En rundvandring genom fabrikerna. 1941.
MAB i Malmö. Några ord om vårt arbete. 1942.
Manufakturaktiebolaget i Malmö 1855-1930. 1931.
Smitt, Rikard, Malmöföretagen — förr och nu. 2007.

Senast ändrad: 2017-09-27 12:00