Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Möllarebostaden

Intill Slottsmöllan i Malmö ligger Möllarebostaden, en vitkalkad tegelbyggnad. Dess enkla arkitektur och anspråkslösa format förmedlar kunskap om äldre tiders boende och byggteknik. Möllarebostaden är representativ för 1800-talets småfolksbebyggelse.
 
Se Slottsmöllan och Möllarebostaden

Senast ändrad: 2016-04-07 11:37