Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Gustav Möller 1884-1970

Foto på Gustav Möller

Gustav Möller

Min mor som arbetade ihjäl sig sådde fröet till socialpolitiken. När jag seder-mera kom i kontakt med de socialistiska tankegångarna, kan jag lugnt säga att det hos mig uppstod ett vilt uppror mot ett samhälle, som skapar och tillåter levnadsöden som min mors. Det betyder naturligtvis inte att jag hade ett färdigt program, men jag är klar över att mina första 12-13 levnadsårs upplevelser satte mycket djupa spår i min uppfattning om samhället sådant det inte får vara och sådant det rimligen bör vara. Ur dessa direkta erfarenheter av svagheten i ett nu försvunnet samhälles socialstandard emanerar mycket av det, som i sinom tid blev socialpolitik.

Ovansagda, som stod att läsa i Stockholms-Tidningen 1955, uttalades av Sveriges kanske meste socialminister Gustav Möller, riksdagsman för Socialdemokraterna 1918 till 1954 och medlem av regeringen från mitten av 20-talet till — med några få års undantag — 1951.

Gustav Möller föddes på Tallgatan i Malmö den 6 juni 1884, vid tiden en illa beryktad gatstump i Södra Förstaden. Här växte Gustav Möller upp under fattiga förhållanden. Hans far var Kockumsarbetare, men dog i tyfus på hösten samma år som Gustav föddes. Så kom det sig att den blivande socialministern under sina barndomsår bodde med sin några år äldre bror, sin mormor och sin mor Anna. Det var Anna som drog försorg om familjen genom att koka knäck och väva trasmattor, som hon  sålde  i ett stånd på Gustav Adolfs torg, samt skura andras golv. Gustav mindes aldrig att han fått gå hungrig till sängs, men tidvis måste mor Anna vända sig till fattigvården för att be om hjälp.

Så småningom flyttar brodern ut, mormorn dör och Gustav bor ensam med sin mor. Hennes försörjningsbörda minskar, men hon är redan utarbetad och lungsjuk. Räddningen blir en mjölkaffär, också den på Tallgatan, som Anna driver till sin alltför tidiga död 1898. Efter att ha slutat Borgarskolan är Gustav nu 14 år och så stor att han kan försörja sig själv. Han får anställning som springpojke hos R.F. Berg — "Limhamnskungen" — mäktig företagare inom cementindustrin. Sexton år gammal blir han Bergs sekreterare, men kommer också i kontakt med socialismen och inleder sin karriär inom arbetarrörelsen. Om denna karriär huvudsakligen i Stockholm kan man emellertid läsa på många andra ställen, varför vi slutar här. Gustav Möller dog den 15 augusti 1970.

2013-09-23  /  Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur

Jönsson, Nine Christine & Lindblom, Paul, Politik och kärlek. En bok om Gustav Möller och Else Kleen. 1987.
Jönsson, Nine Christine & Lindblom, Paul, Gustav Möller. Politikern och människan. (Riksdagen inifrån, s. 90-120. 1991.)
Möller, Gustav, Hågkomster (ingår i Arbetarrörelsens årsbok 1971.)
Möller, Gustav, Kampen mot arbetslösheten. Hur den förts och hur den lyckats. 1936.
Möller, Gustav, Minnen (en serie artiklar i Stockholms-Tidningen 19/6-16/10 1955.)
Möller, Gustav, När vi började. 1959.
Möller, Gustav, Självbiografiska artiklar i tidningen Vi nr 1-2, 7-9, 15-16 och 18-19. 1952.

Senast ändrad: 2017-09-27 11:29