Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Claus Mortensen 1499-1573

Claus Mortensen kallas för Malmös reformator. Han föddes i staden 1499, växte upp här men utbildades vid Domskolan i Lund, där han prästvigdes 1524. Året därpå begav han sig till Köpenhamn. Här kom han i kontakt med reformationens idéer.            
 
Tillbaka i Malmö höll Claus Mortensen i ett kapell utanför staden — vid nuvarande Pildammarna — den 29 maj 1527 vad som troligen var den första evangeliska predikan i Skåne. Av okänd anledning tvingades Claus Mortensen lämna Malmö 1528, men året därpå var han tillbaka och tillträdde nu tjänsten som kyrkoherde i Sankt Petri. Härmed får reformationen anses vara genomförd i Malmö.
 
Claus Mortensen blev på 1540-talet avsatt från sin tjänst i St. Petri och avslutade sitt liv som präst i Husie. Han bodde dock kvar i Malmö, i hörnet av vad som idag är Baltzars- och Kalendegatorna. Huset som ligger här nu är troligen inte reformatorns utan från sextonhundratalet. Claus Mortensen dog 1575 och ligger begravd i St. Petri kyrka i Malmö.

2009-02-26 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

  
Se Reformationen

Claus Mortensen bodde i hörnet av vad som idag är Baltzars- och Kalendegatorna.

Claus Mortensen bodde i hörnet av vad som idag är Baltzars- och Kalendegatorna.

Litteratur
 
Andersson, Helge, Claus Mortensen. Skånes reformator. 1966.
Andersson, Helge, Malmöreformatorn Claus Mortensen 1499-1575. (Malmö fornminnesförenings årsskrift 1975, pdf s. 41-58. ill.)
Lysander, Albert, Claus Mortensen. Malmö reformator. 1911.
Schlyter, Herman, När reformationen kom till Malmö. 1969.

Senast ändrad: 2017-11-14 15:09