Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

August Palm 1849-1922

August Palm

August Palm

Tidigt i november 1881 publicerade tidningarna i Malmö en annons om ett möte. Detta skulle handla om socialismen och hållas på självaste Gustav Adolfs-dagen, den sjätte november. Dagen var nog inte vald av en slump utan menad som en utmaning mot borgerligheten. Platsen var Hotell Stockholms stora sal på Baltzarsgatan och talare var August Palm, en skräddare från Fårabäck i Skåne.

Vem var denne August Palm, som väckte så stor uppståndelse en novemberdag i Malmö? August Palms far var skollärare i Fårabäck, som låg i Södra Sallerups socken en bit utanför Malmö. Här föddes August i februari 1849. När fadern dog skingrades familjen. Modern och ett par av syskonen hamnade på fattighuset, medan August och en äldre bror flyttade till olika orter i Skåne. August som var tio år gammal sattes i lära hos en skräddare vid namn Nils Persson. När lärotiden var slut efter fyra år flyttade Palm till Malmö. Vid arton års ålder gav han sig ut på gesällvandringar i Danmark och Tyskland. Efter några år slog han sig ner i Haderslev i Schleswig. Här mötte han såväl kärleken, sin blivande hustru Johanna Persdotter, som socialismen.

Palm blev alltmer aktiv, och som en ledande kraft bland socialisterna blev han utvisad ur Tyskland för omstörtande verksamhet och förd över gränsen till Danmark. Där kom han också att motarbetas av etablissemanget, och han valde då att flytta tillbaka till Malmö som var en stad i snabb förändring. Palm grundade tidningen Folkviljan i Malmö mars 1882 och efter flytten till Stockholm 1885 startade han tidningen Social-Demokraten. Palm föreslog från sin cell på Långholmen 1888 att det socialdemokratiska förbundet skulle ombildas till ett parti. Året därpå blev detta verklighet. Men Palm var en stridbar person och ständig agitator som också kom i opposition mot sitt eget parti vid ett flertal tillfällen.

Det finns flera bilder av personen August Palm och han har också kommit att stå som symbol för en rad centrala episoder i arbetarrörelsen historia. Bland annat återkommer bilden av Palm i päronträdet efter hans uppgörelse med liberalerna i Malmö. Palm har ofta beskrivits som braständare och stridsmänniska. Han försakade mycket för att kunna agitera för sin socialistiska vision. Han fick utkämpa strider med poliser och andra myndighetspersoner, han satt i fängelse i ett par omgångar och hans familj levde i stor fattigdom. Palm använde inte sällan humorn som vapen. En veteran som kände honom berättar att det i samband med ett av Palms möten i Stockholm kom fram två borgerliga snobbar. De lyfte artigt på sina hattar och frågade: "Hur är det egentligen med ert sociala system, haltar det inte en smula?" Palm som själv var halt svarade: "Jo, för all del, men det gör jag också." Palm gick ur tiden 1922, men hans minne lever.

2008-08-26 / Lars Berggren, Lunds universitet & Roger Johansson, Malmö högskola

Litteratur
 
Berggren, Lars, Johansson, Roger, I arbetarrörelsens spår. Från Folkviljan till folkhem. Ur: Gå till historien. Tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö, 2008
Berggren, Lars, Johansson, Roger, August Palm — historien om agitatorn som förändrade Sverige. Ur: Hvad vilja Socialdemokraterna?, Berggren, Lars, Greider, Göran, Johansson, Roger. Stockholm, 2006
Coelho Ahndoril, Alexandra, Mäster, 2009
Palm, August, Ur en agitators liv. I August Palm. Den svenska socialdemokratins banbrytare. Stockholm, 1931
Palm, August,  Arbetarens ställning och hur den kan förbättras. Ur: Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 1981: 19

Senast ändrad: 2017-08-30 15:58