Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Axel Pedersen Thott, död 1446/47

Axel Pedersen var en av Erik av Pommerns närmaste män. Under Eriks regeringstid fick han flera betydelsefulla uppdrag. Som belöning för sina insatser erhöll Axel år 1433 i gåva av kungen en gård på Västergatan i Malmö.

  
Se Herr Axels gård

Senast ändrad: 2016-04-07 12:13