Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Fotograf Otto Post

Södergatan mot Gustav Adolfs torg. 1860-talet. Fotograf Otto Post

Södergatan mot Gustav Adolfs torg. 1860-talet. Fotograf Otto Post

Fotot ovan  är unikt, ett av Malmös äldst bevarade, taget av fotograf Otto Post. Det är en varm sommarkväll 1864, kanske 1865 eller möjligen 1866. Fotografen har krupit ut på taket från sin vindsateljé i hörnhuset Södergatan-Stortorget.

Otto Post är en av de första Malmöfotograferna. Lika hemlighetsfull som fotografikonsten måste ha varit vid denna tid, lika hemlighetsfull är denne man. Men född 1831, ovisst var. Man kan gissa på Tyskland eller Danmark. Plötsligt finns han bara i Malmö. Den 1 oktober 1863 hyr han vinden vid Stortorget för att inrätta "en Fothografi atelier". Mot torget bygger han en vindslägenhet med stora fönster. Den 9 januari 1864 annonserar Otto i tidningen om att atelién "nu är färdig och på det comfortablaste inrättad".
 
Fotografiet har tillhört den välkände journalisten Bertil Widerberg. Vi var goda vänner och han gav mig en kopia av fotot. Senare — vid skingringen av Bertils dödsbo — kunde jag på auktion för Malmö museums räkning köpa in detta foto tillsammans med elva andra stereofoton från 1860-talet. Bilden, eller bilderna, är nämligen tagen i stereoteknik med två kameror bredvid varandra. Stoppar man in de båda bilderna i en speciell tittapparat blir allt tredimensionellt. Jag lovar, det är fullständigt overkligt. Du befinner dig nästan bokstavligen på Södergatan på 1860-talet.
 
Alla hus på bilden, undantaget ett — Flensburgska gården — är numera försvunna. Otto Post själv försvann från Malmö hösten 1868. Kvar är emellertid hans unika foton.
 
2010-10-27  / Sven Rosborn , arkeolog, historiker, författare

Litteratur
 
Gustafson, Ragnar, Malmöbilden. Fyra nya kapitel. 1983.
Widerberg, Bertil, Kameran minns. Fotografi i Malmö 1843-1870. 1964.

Senast ändrad: 2016-04-07 12:20