Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Nils Herman Quiding 1808-1886

Nils Herman Quiding

Nils Herman Quiding

I Malmö stadsbiblioteks raritetssamling finns en märklig skrift med titeln Slutliqvid med Sveriges lag, författad av pseudonymen Nils Nilsson Arbetskarl. Bakom pseudonymen dolde sig råd-mannen i Malmö Nils Herman Quiding, tillika redaktör för Malmö tidning under åren 1838-1842 och riksdagsman, representant för borgarståndet 1862-63.
 
För varje äldre bibliotekarie är namnet Nils Herman Quiding välbekant, men då inte med anledning av Slutliqvid, utan på grund av det utomordentliga författar-register över svenska lagar och författningar som Quiding utarbetade.
 
Det som främst gjort Quidings namn känt för eftervärlden är dock det samhällsreformatoriska verket Slutliqvid med Sveriges lag, som för alltid skrivit in hans namn i utopins historia. Den utopiska socialism som Nils Herman Quiding argumenterade för entusiasmerade August Strindberg och påverkade såväl Hjalmar Branting som Axel Danielsson. (Det är för övrigt genom Slutliqvid som begreppen "underklass" och "överklass" vunnit spridning, även om de tidigast kan återfinnas hos Carl Jonas Love Almqvist.)
 
Originalupplagan i fyra band kom ut 1871-76. August Strindberg försökte 1884 förmå Karl Otto Bonnier att ge ut en ny upplaga av Slutliqvid med Sveriges lag, vilket emellertid inte lyckades. Vad Strindberg inte visste var att Quiding själv hade samma planer och på egen bekostnad 1886 lät trycka en ny upplaga i hundra exemplar, utökad med två band.
 
Kort efter att den nya upplagan färdigställts dog Quiding och många exemplar hann troligen inte delas ut — att de inte skulle kunna säljas var Quiding övertygad om. Resten lagrades på vinden i huset på Östergatan. När Quidings hustru avled tre år senare satte en gammal trotjänarinna igång med att bränna böckerna. En avlägsen släkting råkade komma förbi och räddade de åtta exemplar som återstod. Så gjorde Nils Herman Quidings trotjänarinna andra upplagan av hans samhällsreformatoriska verk till en raritet. Malmö stadsbibliotek äger flera exemplar av den sällsamma boken.

2008-10-06 /Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Gunnarsson, Ketty, En dunkel frihet. Utopisten Nils Herman Quiding. 1995.
Holmberg, Gustaf Henriksson, Nils Herman Quiding, en svensk författarpersonlighet. Biografisk studie. 1928.
Holmberg, Gustaf Henriksson, En svensk "utopist" Nils Herman Quiding. "Nils Nilsson Arbetskarl". I belysning af hans egna skrifter. 1909.
Johansson, Viola, Nils Herman Quiding, rådman och utopist. Tillämpade studier. 1980.
Ljungquist, Sarah, Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940. 2001.
 
Quiding, Nils Herman, Slutliqvid med Sveriges lag, i fyra böcker uppgjord av Nils Nilsson, arbetskarl. 1860-1876. 1886. Faksimilupplaga 1978.
Quiding, Nils Herman, Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862. 1865.

Senast ändrad: 2017-10-02 14:50