Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Ribersborgs kallbadhus

Foto: Malmö Museer

Kärt bad har många namn. Länge var det officiella "Malmö Saltsjöbad", men det var det ingen som sa. "Kallis" säger många, men då vet man att dessa är antingen inflyttade eller på besök. Gamla Malmöbor säger "kallbadhuset", "Ribban" — inkluderande hela stranden — eller vid högtidliga tillfällen "Ribersborgs kallbadhus".
 
Tusentals/tiotusentals har vi lärt oss simma här. Böj-sträck och ihop, böj-sträck och ihop. Tidiga försommardagar tvingades vi ner i det ännu blott sextongradiga vattnet. Böj-sträck och ihop.
 
Historien bakom Ribersborgs kallbadhus är denna. Byggnaden uppfördes 1898 på initiativ av käppfabrikören C. A. Richter och öppnades den 1 juni samma år under namnet Malmö Saltsjöbad AB. Byggnadsmaterialet kom huvudsakligen från ett tidigare badhus som på grund av hamnomläggningen måste rivas. Richter hade köpt in det gamla badet på auktion.
 
Trots den usla sommaren 1898 blev badhuset en publikframgång. En bidragande orsak var att kallbadhuset fick en egen station på järnvägen mellan Malmö och Limhamn. Stationshuset låg i direkt anslutning till den långa badhusbryggan och inrymde även entrén till badet.
 
Julstormen 1902 förstörde badhuset som restaurerades och byggnaden fick nu det utseende som den alltjämt har. Ett hopptorn uppfördes. Vid tiden för Baltiska utställningen 1914 ordnades simtävlingar på kallbadhuset, som nu kallades för Malmö Simstadion. På trettiotalet blev det modernt med nakenbad varför man byggde ett insynsskydd mellan herr- och damavdelningarna.
 
På fyrtiotalet var kallbadhuset som populärast med cirka 5000 besökare vackra sommardagar. Men sedan minskade antalet badgäster successivt, detta trots att badet 1962 fick sin första vedeldade bastu. 1966 övertog Malmö stad kallbadhuset. En vårstorm 1988 skadade byggnaden svårt. Stadens styrande ville riva den och istället bygga ett nytt kallbadhus någon kilometer närmare centrum, men vårstormen kompletterades med en folkstorm vilken lyckades förmå politikerna att renovera den sönderblåsta byggnaden.

1993 lade Malmö stad ut driften på entreprenad. 1995 blev Ribersborgs kallbadhus förklarat som byggnadsminne. En brand vintern 2001 ledde åter till en omfattande renovering. Byggnaden kräver fortlöpande underhåll. Men kanske är åldrandet också en del av dess charm.

2008-06-30 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur

Hellqvist, Maria, Ribersborgs kallbadhus. Installation av luftvärmepumpar mm. 2011.
Jacobson, Bengt, Ribersborgs kallbadhus. Vårdplan. 2000.
Kindblom, Inga, Badhus. Bad och badande före 1950. 1995.
Ljungberg, L., Något om friluftsbad i äldre tiders Malmö. (Elbogen 1992, s.149-154.)
Reisnert, Anders & Pluntke, Suzanne, Ribersborgs kallbadhus. 2000.
Ribersborgs kallbadhus : och badvanor genom tiderna. 2016
Schlyter, Olga, Ribersborgs kallbadhus. Utbyte av pålverk mm. 2009
Willard, Lena, Ribersborgs kallbadhus. En jämförelse av herr- och damavdelningen ur ett genusperspektiv. 2000.

Senast ändrad: 2017-09-26 14:16