Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Gamla riksbankshuset

Gamla riksbankshuset

År 1831 öppnade Riksbanken ett avdelningskontor vid Östergatan i ett ganska oansenligt empirhus från 1812. Verksamheten ökade och 1880 inköpte man resterande delar av kvarteret och utlyste en arkitekttävlan. Detta var ett led i det omfattande utbyggnadsprogram där Riksbanken byggde nya avdelningskontor i rikets samtliga residensstäder.
 
Läget för den nya bankbyggnaden kan förvåna, eftersom det nya huvudstråket i Malmö var en nord-sydlig axel från hamnen mot Gustav Adolfs torg. Vid det medeltida gatutorget där banken valde att etablera sig låg dock redan flera andra banker och fortfarande kantas gatan av bankkontor.
 
Efter att flera förslag refuserats, godkändes slutligen John Smedbergs ritningar 1886. Smedberg var från Stockholm men verksam i Malmö och är att betrakta som en lokal arkitekt. Övriga Riksbanksbyggnader i landet ritades oftast av arkitekter som hade sin bas i Stockholm. I flertalet av sina verk kombinerade Smedberg olika historiska stilar till egna kompositioner men till Riksbanken valde han att ge byggnaden en enhetlig italiensk nyrenässansdräkt. Detta var säkert ett mycket medvetet val: byggnaden är tydligt influerad av den tio år äldre riksbanken i Berlin. Eftersom bankväsendet hade sitt ursprung i Italien var stilvalet för de båda byggnaderna naturligt.
 
Riksbanken lämnade byggnaden 1956. Det var då aktuellt att riva huset men det kom istället att hysa Malmös stadsarkiv till 1991. Huset är byggnadsminne sedan 1995.
 
2012-11-08  /  Mimmi Tegnér, Malmö museer

Litteratur
 
Gamla riksbanken. Underlag för byggnadsminnesförklaring. 1993.
Nilsson, Bertil, Arkitekten och tiden. John Smedberg och hans verk 1878-1913. 1996.
Romberg, Thomas, Malmös byggnadsminnen (Elbogen 1995 s. 171-196.).

Senast ändrad: 2016-04-07 12:28