Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Alexander Roslin 1718-1793

Damen med slöjan. 1768

Damen med slöjan. 1768

En av sin tids mest berömda konstnärer föddes i Malmö den 15 juli 1718, närmare bestämt i gård nr 337, belägen där Hamngatan ligger nu. Han var son till vad som idag skulle kallas distriktsläkaren Hans Roslin och hans hustru Katarina Wertmüller. Släkten kom ursprungligen från Stockholm. Alexander Roslin tillbringade sina sex första år i Malmö. Sedan flyttade familjen, först till Kristianstad och sedan till Karlskrona där Hans Roslin blev amiralitetsläkare. Alexander påbörjade en utbildning till skeppsbyggare, vilket innebar att han bibringades grunderna i teckningskonst. Hans begåvning uppenbarades. Arton år gammal antogs han som elev till hovmålaren Georg Engelhard Schröder i Stockholm.
 
Alexander Roslin stannade fem år i Stockholm. Efter en kort tid i Göteborg återvände han 1742 till Skåne. Här etablerade hans sig som porträttmålare, fick sina första betydande beställningar av representanter för den skånska aristokratin, vilket sedan ledde till att han fick kontakt med markgreven av Brandenburg-Culmbach, som 1745 inviterade honom till Bayreuth. Roslin stannade i två år varefter han — mot löftet att återkomma — kunde fortsätta till Italien.
 
Vi vet inte så mycket om Alexander Roslins utbildning och umgänge under hans italienska studieår. Känt är att han först kom till Venedig och att han sedan också besökte Ferrara, Bologna och Florens, där han invaldes i konstakademien 1748. I Neapel och Rom stannade han i nästan två år. I Parma porträtterade Roslin hertigen Don Felipe av Bourbon och utrustad med ett rekommendationsbrev skrivet av hertiginnan kunde konstnären sedan fortsätta till Frankrike. Paris var under sjuttonhundratalet världens — och konstens — centrum, och också målet för Alexander Roslins konstnärskarriär.
 
I Paris togs Alexander Roslin emot som en mästare. Han anlände 1752 och stannade livet ut. Redan 1753 blev han invald i den prestigefyllda franska konstakademien, en sällsynt ära med tanke på att han var av utländsk härkomst. Valet visar att han inte bara hade en osedvanlig talang utan också betydande försänkningar inom aristokratin. Han gifte sig 1759 med pastellmålaren Marie-Suzanne Giroust — henne har han porträtterat i den berömda målningen Damen med slöjan.  Paret fick tre söner och tre döttrar.

Självporträtt. 1790

Självporträtt. 1790

Alexander Roslin blev en mycket uppskattad porträtt-målare i Frankrike och fick beställningar till och med från hovet. Ja, han målade själve kungen, Ludvig XV — dock ej efter levande modell. Tavlan, som utfördes på uppdrag av staden Paris, förstördes under Pariskommunen 1871. Även andra medlemmar av den franska kungafamiljen porträtterades av Roslin, samt en rad främmande furstar, bland andra Sveriges Gustav III samt Katarina II av Ryssland. 1767 blev han medlem av Franska akademien och han fick senare också pension av franska staten samt en fri bostad i själva Louvren. Högre än så kunde en konstnärligt begåvad läkarson född i Malmö inte stiga vid den här tiden.
 
1774 till 1775 besökte Alexander Roslin Sverige — Roslin Suedois, som han valde att signera sina målningar — och blev då invald också i den svenska konstakademien.
 
För eftervärlden framstår Alexander Roslin som en skicklig och mycket framgångsrik porträttmålare, djupt rotad i sin samtid. En rokokokonstnär, främst känd för sin förmåga att återge kläder och material. Hans ansikten kan ibland te sig stela och livlösa, vilket delvis måste tillskrivas tidens ideal och delvis konstnärens högt uppdrivna arbetstakt. Dock finns i hans stora oeuvre också flera mycket vackra målningar som tyder på en förmåga att leva sig in i den porträtterade personens karaktär.
 
Under sina sista år fick Alexander Roslin — själv en representant för l´ancien régime — på plats uppleva den stora franska revolutionen. Många av hans beskyddare avrättades under skräckväldet och också för sin egen del hade han anledning att känna oro. Dock klarade han sig och dog en naturlig död i sitt hem 1793. Bouppteckningen visade att Roslin var en av sin tids mest förmögna konstnärer i Frankrike.
 
Alexander Roslin finns representerad på en lång rad av världens största konstmuseer. På Nationalmuseum i Stockholm finns den berömda Damen med slöjan, samt också porträttet av Gustav III. Malmö Konstmuseum äger som sig bör ett flertal målningar av Alexander Roslin, däribland det sena självporträttet från 1790.
 
2010-08-18    / Bo Gentili , Stadsbiblioteket

Litteratur

Bjurström, Per, Roslin. 1993.
Lundberg, Gunnar W., Roslin. Liv och verk. Biografi. 1. 1957.
Lundberg, Gunnar W., Roslin. Liv och verk. Porträtt. 2. Katalog och bilagor. 3. 1957.
Olausson, Magnus, Alexander Roslin. 2007.
 
Ossiannilsson, K. G., Segernamnet. En roman om målaren Alexander Roslin. 1960.

Senast ändrad: 2016-04-07 12:30