Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Salomon Smiths Kammarmusikförening

De italienska musiker som i början av förra seklet grundade ett musik-konservatorium i Malmö gjorde sin verksamhet känd från starten bl a genom att anordna elevkonserter.  Konservatoriets lärare framträdde även själva vid offentliga kammarkonserter och kunde bjuda på en omväxlande repertoar, gammalt och nytt som användes i deras undervisning.

Lärarna violinisten Giovanni Turicchia, flöjtisten Giovanni Tronchi, klarinettisten Romeo Galli och violoncellisten Gotthardo Vecchi (för att nämna några) bildade tillsammans med lokala entusiaster 1910 Malmö Kammarmusikförening. Ystadsapotekaren och violasten Salomon Smith blev omedelbart så tongivande  att han på sin 75-årsdag 1928 fick ge namn åt föreningen. Salomon Smiths Kammarmusikförening hade vid sitt 100-årsjubileum i oktober 2010 årligen arrangerat 7-8 konserter.

Redan från starten kom stråkkvartetter att dominera repertoaren; framföranden av Budapestkvartetten, Quartetto Italiano, Brno-kvartetten, Leningradkvartetten, Københavns Strygekvartet, Sibelius-kvartetten, Vertavokvartetten och svenska Fresk-kvartetten, för att också nämna en inhemsk ensemble.

På senare tid har Kammarmusikföreningen vidgat repertoaren och även inbjudit sångare, pianister och andra instrumentalister. Trots blygsamma anslag har man kunnat bjuda sin publik på omväxlande och intresseväckande program i den centralt belägna, akustikvänliga Palladium-lokalen, där föreningens ledamot Paul-Christian Sjöberg före varje konsert presenterar verk och musiker.  Här bör nämnas att Malmö Musikkonservatorium - sedan 1971 Musikhögskolan i Malmö - bjuder på otaliga tillfällen att höra kammarmusik i olika Malmölokaler.    

2011-06-20 / Gunnar Sjöqvist

Litteratur

Aldenbjörk, Herbert, Musikens stad. August Körling och Salomon Smith i Ystads musikliv. 1933.
Sjöqvist, Gunnar, Vital kammarmusikförening. En krönika (Elbogen 2001, s. 159-166.)
Sjöqvist, Gunnar, Vital åldring - Salomon Smiths Kammarmusikförening 100 år. En kort krönika (Elbogen 2010, s. 5-14.)

Länkar

Salomon Smiths kammarmusikförening

Senast ändrad: 2018-09-04 13:32