Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Stadsteatern

Stadsteatern

Den 23 september 1944, invigdes Malmö Stadsteater och Konserthus under stort pompa och ståt. Den sades då vara norra Europas modernaste teaterbyggnad uppförd i en modernistisk arkitektur och med avancerad scenteknik.
 
Ambitionen hade varit att skapa en fondbyggnad i slutet av Fersens väg som skulle locka till sig folk ur olika samhällsskikt och konkurrera med biografernas utbud. Malmös ledande politiker ville att den nya teatern skulle vara en folkteater i demokratisk anda där klassiska teaterstycken skulle blandas med konsertföreställningar, boxningsmatcher och konferenser. Av denna anledning kom salongen att utformas med antikens amfiteatrar som förebild där åskådarna placerades i en hästskoform kring den utskjutande förscenen. Den gamla tittskåpsteaterns tid var därmed förbi.
 
Vägen fram till beslutet om att uppföra denna monumentala, storslagna teaterbyggnad hade dock varit allt annat än rak. Redan kring sekelskiftet 1900 hade diskussionerna inletts om att ersätta den befintliga teaterbyggnaden vid Gustav Adolfs torg. Under 1920-talet aktualiserades åter teaterfrågan, och förslag i stram klassicistisk anda presenterades av arkitekten Sigurd Lewerentz. Den plats man då tänkte sig var det som idag utgör Raul Wallenbergs plats.
 
År 1933 hade man dock beslutat att den nya teatern skulle utgöra fondbyggnad i slutet av Fersens väg. En arkitekttävling utlystes, och ett radikalt funktionalistiskt förslag signerat Sigurd Lewerentz segrade. Detta kom dock inte att realiseras, utan efter en omtävling bestämdes att Lewerentz tillsammans med andrapristagarna, Erik Lallerstedt och David Helldén, skulle utarbeta de slutgiltiga ritningarna för Malmö Stadsteater och Konserthus. Byggnaden kom att uppstå som en kompromiss mellan tre viljestyrkor. Förenklat kan sägas att Lewerentz främst arbetade med den tekniskt avancerade scenen och salongen, medan foajéer, administrationsutrymmen och restaurangdel främst formades av Helldén och Lallerstedt. Slutresultatet blev en teaterbyggnad i vilken funktionalismens tankar och formspråk kom att kombineras med klassiska arkitektoniska drag och material.
  
2012-11-13  /  Mimmi Tegnér, Malmö museer

Litteratur
 
Ahlin, Janne, Sigurd Lewerentz, architect. 1885-1975. 1987.
Groothoff, Otto, I väntan på en stadsteater. 1999.
Lundquist, Kristina Drömmen om en stadsteater. Tankar och händelser kring planeringen av en stadsteater i Malmö åren 1906-1944. 2008.
Malmström, Rolf, Stadsteatern - en modern 62-åring med 40-talskänsla.( Planering i Malmö 2006:1, s, 22-23).
Malmö stadsteater. Invigningen 1944.
Romberg, Thomas, Malmös byggnadsminnen (Elbogen 1995 s. 171-196).
Sjögren, Henrik, Konst & nöje. Malmö stadsteater 1944-1994. 1994.
Tävlingsprogram för stadsteater i Malmö. 1933.
Tävlingsprogram för stadsteater i Malmö. Andra tävlingen. 1934.
 
Länkar
 
Malmö stadsteater
Malmö Opera

Filmarkivet

Senast ändrad: 2017-09-26 15:56