Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

August Strindbergs försöksteater i Malmö

"Strindbergska försöksteaterns föreställning i lördags hade samlat en rätt talrik publik, af vilken en stor del dock ej uppfattade mycket af vad som föregick på scenen, helst de spelade styckenas innehåll icke ofta utformar sig i vad man kallar "handling" utan mestadels framstår som dialog eller monolog af hufvudsakligen psykologiskt intresse."
(Saxat ur Sydsvenska Dagbladet den 18/3 1889)

August Strindberg

August Strindberg

Nej, man kan inte påstå att August Strindbergs experimentella dramatik föll Sydsvenskans recensent i smaken vid gästspelet på Malmö Teater den 16 mars 1889. Författaren bodde under denna period i Danmark tillsammans med hustrun Siri von Essen och deras barn. Starkt influerad av fransk avantgarde-teater arbetade Strindberg intensivt med sina dramatiska formexperiment. Dessutom ville Siri gärna återvända till scenen. Hans kreativa lösning blev att tillsammans med Siri starta en egen teater: Den skandinaviska försöksteatern.
 
Tillsammans med den unga danska trion Nathalia Larsen, Lars Riber Hunderup och Gustav Wied bildade de ett resande teatersällskap. Inspirerad av Théâtre libre i Paris ville Strindberg arbeta med amatörer. Tanken var att teatern skulle spela nyskrivet. Strindberg annonserade i Politiken men tyckte inte att något av det insända materialet var spelbart. Hans egen dramatik fick helt sonika användas och översattes till danska av Nathalia Larsen. Man lyckades "leasa" Dagmars Teatret i Köpenhamn och planerade sin första föreställning med en iscensättning av Fröken Julie och Fordringsägare. Dagen före premiären meddelade emellertid polisen att Fröken Julie fått spelförbud av den danska censuren.

Siri von Essen

Siri von Essen

Panik! Nu fick man snabbt ändra planerna och ersatte Fröken Julie med två nyskrivna enaktare: Den starkare och Paria. Repetitioner av ett nytt program innebar en försening på en vecka men då kunde man äntligen ha sin premiär på Dagmarteatern. En föreställning som förvånande alla inblandande genom att bli en succé. Stärkta av framgången tog sig det lilla sällskapet med Siri i spetsen över sundet för att med samma program erbjuda en helaftonskväll i Malmö.
 
Den skandinaviska försöksteatern hade viss framgång men Strindbergs ekonomiska beräkningar var helt orealistiska och hans planer på en längre teaterturné fungerade inte. Därmed var drömmen krossad. Skandinaviska försöksteatern avvecklades och Danmarksvistelsen var slut. Strindberg flyttade till Stockholms skärgård, Siri och barnen följde efter. Det var början till slutet för deras äktenskap.
 
Trots den beska kritiken fick Malmöpubliken denna kväll uppleva nyskapande dramatik direkt från källan — en introduktion till den moderna dramatik som givit August Strindberg  världsrykte.

2009-04-08 /Suzanne Ahrling, Stadsbiblioteket

Litteratur

Brandell, Gunnar, Strindberg — ett författarliv. 1985.
Lagercrantz, Olof, August Strindberg. 1982.
Ollén, Gunnar, Strindbergs dramatik. 1982.

Senast ändrad: 2016-04-07 13:02