Mjärden vid Malmö Central

Här kan du läsa om den 7 500 år gamla mjärden som Malmö stads arkeologer hittade år 2006. En mjärde är ett strutformat fiskeredskap och just denna mjärde är norra Europas bäst bevarade från den äldre stenåldern.

Ett fiskeredskap från äldre stenålderna omgiven av lera.

Mjärden hittades vid schaktningarna för Citytunneln, norr om Malmö Central.  Tack vare den skyddande gyttjan hade redskapet bevarats. Det är mycket ovanligt att hitta så gamla föremål i trä. Mjärdar från äldre stenåldern är ytterst sällsynta. Detta redskap kan ge oss en inblick i hur människor fiskade under äldre stenåldern.

En mjärde är ett strutformat fiskeredskap som förr tillverkades av vidjor. Till en mjärde man ha använt fyra, fem olika sorters träslag. De är ofta omsorgsfullt gjorda. Hantverket imponerar.

Mjärdar finns över hela världen och har sett nästan likadana ut under flera tusen år. Redskapet används både var för sig och i stora fångstsystem, så kallade fiskeverken. Mjärden fungerar då som slutryssjor i fångstarmarnas förlängning. Armarna kan liknas vid flätade staket som var till för att lura in fiskarna i burarna.

Väl inne i mjärden hade fisken ingen chans att simma ut igen. Från neolitikum finns det fiskeverken som är över 350 meter långa.

De enskilda mjärdarna är ofta agnade, precis som dagens kräftburar och hummertinor.

Mjärden är gjord av tunna grenar, vidjor, som har flätats ihop. Flätverket är mycket välbevarat. Foto: Daniel Serlander.


Fler fynd av mjärdar i Skåne

En 8 200 år gammal ekstam i gyttjan vid Hjälmarekajen.

Några få mjärdar från stenåldern har tidigare hittats i Skåne , till exempel i Tågerup vid undersökningarna för Västkustbanan och i Ageröds mosse. Mjärde från Malmö är mycket välbevarad, troligen Skandinaviens bäst bevarade.

Mjärden har daterats med hjälp av kol 14-metoden till 5 500 före Kristus. Formen på mjärdens innerstrut visar att den använts till att fiska ål.

På platsen där nya Malmö C Nedre har byggts har arkeologerna tidigare hittat rester efter en 8 200 år gammal skog som översvämmades när Öresund bildades. De enda spåren efter människor från den tiden är enstaka flintredskap och spetsade träpålar.

Mjärden har troligen blivit liggande i en miljö med relativt öppen vatten en bit från stranden och har bevarats i ett syrefritt gyttjelager, cirka 4 meter under dagens marknivå.

Mjärden konserveras i Lund

Lunds universitets historiska museum har fått uppdraget att konservera mjärden. Den lyftes upp i ett preparat och till att börja med har ena sidan rengjorts från gyttjan. Vidare analyser kommer att ge oss kunskap om vilket eller vilka träslag den är gjord av. Om cirka två år beräknas konserveringen vara klar.

Fynd av flera fiskeredskap

Några dagar efter att den första mjärden hittades fann arkeologerna resterna efter ytterligare två mjärdar och en drygt tre meter lång spetsad käpp. Käppen visade sig vara ett ljusterskaft som har använts till att jaga plattfisk. Ett så långt ljuster måste ha använts från en båt eller från isen under vinterfiske.
 
Skaftet har inga hullingar med det finns antydningar till hak där hullingar kan ha varit fästa. Det är inte så konstigt att spetsen saknas. De fastsurrade ljusterspetsarna byttes ofta och var något av en förbrukningsvara. Skaften var mer individuella. I Blekingen där det fortfarande är tillåtet att "gå med ljuse" och ljusterskaften ärvs mellan generationerna.

Senast ändrad: 2016-04-07 13:26