Veckorapport 1

Här kan du läsa om arkeologernas arbete i Stora Hammar under vecka 43 och 44.

Den 21 oktober startade utgrävningen vid Stora Hammar. Vi började med en fältvandring tillsammans med grävmaskinisten och dumperföraren för att diskutera hur vi ska schakta och hur vi ska köra bort matjorden. Därefter började vi med att bana av matjorden i nordvästra hörnet av område 1.
 
Marken var väldigt torr. Vi påträffade några gropar i västra schaktkanten. Enstaka stolphål finns över hela området, men de flesta finns där marken stiger mot norr. Några rejäla och tydliga härdar dök också upp. Under förmiddagen kom Sven Rosborn från Foteviken på besök och filmade vårt arbete. Den första arbetsdagen var vi tre arkeologer.

Under de första veckorna har vi schaktat fram nästan hela område 1. Vi har fått fram tre områden med hus. I varje område finns ett eller flera huslämningar. Det är lite svårt att avgöra om husen ligger på rad eller om de har byggts om. Vi har undersökt spåren efter några hus och de varierande avstånden mellan stolpparen tyder på att husen är från yngre järnålder.
 
I närheten och mellan husen ligger cirkelrunda gropar och härdar. I några härdar finns det gott om bränd flinta. Några gropar ser ut som grophus och vi har börjat gräva ut dem. Keramiken i anläggningarna är från järnåldern och kan troligtvis dateras till yngre romersk järnålder eller romersk järnålder. I några gropar finns välbevarade ben.
 
Vi kommer också att försöka sålla jord för att kunna hitta fiskben. Från de tydligaste cirkelrunda härdarna kommer vi också att ta jordprover för att se vilken typ av metallsmältor som möjligtvis kan finnas i dem.

En reporter från Sydsvenskan var ute hos oss för att göra ett reportage, se länk nedan.  
Under andra veckan har vi varit sju arkeologer och nu är nästan alla på plats. Den som har längst till jobbet kör ända från Kristianstad.
 
/Nils Björhem, projektledare

Senast ändrad: 2017-10-02 15:28